HET LOGO VAN PAROCHIE WILLEBROEK

Een hoopje kleuren, enkele vlakken, een woord… een geheel? Mogen we u overtuigen?

Water
Allereerst is er het water dat van Willebroek een kanaalgemeente in het Rivierenland maakt. Water brengt rust, openheid, weidse luchten en groen. Water geeft beweging en dynamiek: zeeschepen en aken passeren, mensen komen, blijven of gaan, brengen nieuwe ideeën en weten de waarde van traditie te bevestigen. In de getande golven van het water zitten sporen van raderen en wielen die machines in gang zetten, sporen van de 19e en 20e eeuwse industrie die het landbouwdorp Willebroek op de kaart plaatste.

Vier lokale gemeenschappen
De vier gelijke vierkanten stellen natuurlijk de vier lokale geloofsgemeenschappen Blaasveld, Heindonk, Tisselt en Willebroek voor. Om hen draait het tenslotte. Laat iedere gemeenschap er zijn voorkeurskleur maar uitpikken. De gustibus et coloribus non est disputandem of over kleuren en smaken valt niet te twisten. Samen vormen de vier vierkanten een kruis dat verankerd staat in het water. Onbewust onderhuids aanwezig. Hoop, geloof en liefde… kortom: God in ons midden.

De cirkel is rond
En waar zijn de kerktorens en de bruggen, een schitterend beeld van ontmoeting toch? We kozen voor een (bijna) cirkel, de rode letter O, de meest volmaakte vorm, symbool voor hemel, oneindigheid en spiritualiteit.
Op mensenmaat ook symbool voor samen-leven, ring en kring vormen, ondersteuning en schuilplaats, geborgenheid zonder uitsluiting. Deel uitmaken van de keten van het leven met zijn diverse schakels die soms wel maar vaak niet harmonieus in mekaar klikken. Het dagdagelijkse gekissebis overstijgen, in kleine stapjes naar mekaar toegroeien. Weten dat we allemaal hetzelfde nastreven: gelukkig zijn en anderen gelukkig maken, ook op de onrustige of rusteloze dagen.
Zo ontmoeten het tijdelijke en het eeuwige, het materiële en het diepere bewustzijn mekaar en is de cirkel rond.
Een kleine cirkel. Geef hem tijd om te groeien!

Het schip
En het beeld als geheel: een gastvrij schuitje, een zeewaardig schip, een boot vol nieuwe uitdagingen, soms simpelweg een vlot of een trekschuit,… Het is wat u ervan wil maken!

Tot slot
Tot slot een greep uit de woorden van paus Franciscus, van toepassing op de geloofsgemeenschap hier:
‘De kerk wordt gezonden om overal hoop te wekken, vooral daar waar deze hoop gewurgd wordt door moeilijke omstandigheden. Waar de hoop niet kan ademen, stikt hij. Er is nood aan de zuurstof van het Evangelie, aan de adem van de Geest van de Verrezen Christus.
De kerk is een huis waarvan de deuren altijd openstaan, niet alleen opdat elkeen er onthaal zou vinden en liefde en hoop kan inademen, maar ook opdat wij naar buiten zouden kunnen gaan om hoop en liefde te geven. De Heilige Geest vuurt ons aan om onze omheining te verlaten.
Het baat niet om zich in veel bijkomstige en overbodige zaken te verliezen. Het komt erop aan zich toe te spitsen op de fundamentele werkelijkheid. Het dringt ons nieuwe wegen te gaan, met moed en zonder te verstarren.’