FUSIE VAN WILLEBROEKSE PAROCHIES EN KERKFABRIEKEN IS EEN FEIT (juli 2015)

Op 14 januari van dit jaar tekende Mgr. Léonard het ontwerp van fusie van de parochies Blaasveld, Heindonk, Tisselt en Willebroek, en op 30 juni tekende Minister Homans het besluit van fusie van deze parochies en hun kerkfabrieken. Concreet wil dat zeggen dat de parochies Blaasveld, Heindonk, en Tisselt opgehouden zijn te bestaan, en dat hun grondgebied is opgenomen in het grondgebied van Willebroek Sint-Niklaas.

Een blad wordt omgedraaid

Een paar decennia geleden gebeurde hetzelfde met de gemeenten. Het grondgebied van de deelgemeenten werd opgenomen in het grondgebied van de fusiegemeente Willebroek. Nu volgt de Kerk deze evolutie, en spreken we over de (ééngemaakte) Parochie Willebroek, die dezelfde grenzen aanneemt als de Gemeente Willebroek.

Het is toch wel een grote evolutie. Neem nu de parochie Tisselt. Na ruim tweehonderd jaar van bestaan wordt zij nu opgenomen in de parochie Willebroek. Een blad van de geschiedenis wordt omgedraaid, net als voor de parochies Blaasveld en Heindonk. Deze drie parochies zullen voortaan ‘lokale gemeenschappen’ worden genoemd van de parochie Willebroek.

Van pastorale zone naar nieuwe parochie

De fusie van de parochies en hun kerkfabrieken heeft zijn pastorale aanpassingen tot gevolg. Al in december 2013 publiceerde het Vicariaat van Vlaams-Brabant en Mechelen het ‘Decreet op de Pastorale Zones’. Heel het grondgebied van het Vicariaat werd opnieuw verkaveld volgens de huidige gemeentegrenzen. ‘Pastorale zones’ (voorlopers van de juridisch ééngemaakte parochies) vervingen de ‘parochiefederaties’ die niet noodzakelijk overal samenvielen met de gemeentegrenzen. Met het ministerieel besluit van 30 juni jl. is het in Willebroek nu zover : de pastorale zone Willebroek, is de ‘nieuwe parochie Willebroek Sint-Niklaas’ geworden. Deze evolutie speelde zich vorig jaar ook al af in de rest van het decanaat, in Bornem, Sint-Amands en Puurs, en zal zich dus geleidelijk aan overal in het Vicariaat voordoen.

Uit de vier vroegere kerkfabrieken werden volgende personen aan de Bisschop voorgedragen om deel uit te maken van de nieuwe kerkfabriek : Paul De Caluwé uit Willebroek  als voorzitter, Marie-Thérèse Van Dijck uit Willebroek als secretaris, Luc Lauwers uit Blaasveld als penningmeester, Jan Huysmans uit Tisselt  en Constant Cuyt uit Blaasveld als leden.

Een overgangsjaar

Het nieuwe werkjaar staat in de startblokken. We starten een laatste keer samen met parochieassistente Zr. Anne-Marie Dierick, die al heel wat voorbereidend werk gedaan heeft om tot de nieuwe parochiestructuren te komen : waarvoor dank ! Met bekwame spoed zullen we verder werken aan de samenstelling van een parochieploeg voor de nieuwe parochie Willebroek Sint-Niklaas, met de Sint-Niklaaskerk als ‘zondagskerk’.

Een nieuwe generatie

De huidige beleidsploeg van de ‘vroegere, kleine parochie’ Willebroek Sint-Niklaas, ‘de Wijnstok’ rekruteerde de voorbije jaren enkele jonge mensen. We rekenen op deze nieuwe generatie om pastorale verantwoordelijkheid te dragen in de ééngemaakte parochie. Hopelijk komen we ook enkele generatiegenoten ‘van over de vaart’ op het spoor. Er zijn alvast drie open ontmoetings- en gespreksavonden voorzien op dinsdag 15/9, woensdag 23/9, en donderdag 1/10 om 20u in zaal ‘de Twijg’, A. Van Landeghemstraat 115, met priester Steven Wielandt, adjunct van de hulpbisschop. Ze kregen de naam ‘samen in hetzelfde schuitje’ mee. Ik zou er wenselijk willen aan toevoegen : ‘samen in hetzelfde schuitje met mensen van beide kanten van de vaart’! We proberen om met een nieuwe parochieploeg klaar te staan om over te nemen, op het moment dat het mandaat van Zr. Anne-Marie als parochie-assistente ten einde loopt. In samenspraak met haar Congregatie en met het Vicariaat Mechelen-Brussel bereidt Zr. Anne-Marie inderdaad een nieuwe etappe in haar leven voor. Er zal voor haar zeker en vast iets boeiends en vervullends uit de bus komen.

Naast de liturgie, vier ‘pastorale velden’

De nieuwe parochieploeg zal ondersteuning krijgen van twee nog op te richten raden : een parochieraad en een economische raad. Naast de liturgie worden ook vier ‘pastorale velden’ ingesteld : de catechese, de evangelisatie, de diaconie (of de caritas) en het financieel beheer dat niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkfabriek valt, de zogenaamde ‘parochiale werken’. Meer daarover in volgende edities van het parochieblad. De hulpbisschop, Mgr. Lemmens, zal voor elk van deze velden een ‘veldverantwoordelijke’ (die lid is van de nieuwe parochieploeg) aanstellen in een liturgische viering.

De eerste stap is gezet : de fusie van de Willebroekse parochies en hun kerkfabrieken. Mogen we hierbij alvast uitdrukkelijk de leden van alle vroegere kerkfabrieken van harte danken voor hun inzet en engagement van de voorbije jaren. We wensen de raadsleden van de nieuwe kerkfabriek een goede start toe in het begin van dit nieuwe werkjaar, en drukken graag de wens uit dat pastorale groepen en werkingen van de verschillende lokale gemeenschappen van de nieuwe parochie Willebroek Sint-Niklaas in dit overgangsjaar al het initiatief nemen om zoveel mogelijk te zoeken naar samenwerking ‘over de vaart, heen en weer’.

Hedwig Reyntjens,  aangesteld priester

– gepubliceerd juli 2015 –