SCHAKELS VAN VERBONDENHEID

SCHAKELS VAN VERBONDENHEID – WILLEBROEK HEEFT EEN NIEUW GEMEENSCHAPSMOMENT EN EEN NIEUW SYMBOOL

Willebroek heeft een nieuw gemeenschapsmoment en een nieuw symbool! De schakels van verbondenheid zijn 4 cibories in hout waarin de hosties voor een nieuwe maand naar de lokale geloofsgemeenschappen reizen. Elke vierde zondag van de maand worden de hosties voor heel de parochie Willebroek samen geconsacreerd in de eucharistie in Willebroek Sint-Niklaas. Vertegenwoordigers van de drie andere lokale geloofsgemeenschappen nemen vanuit die eucharistie de schakels terug mee “naar huis”, zodat ook in de nieuwe maand de communie normaal kan doorgaan in de gebedsvieringen.
Op deze manier, als materiële ondersteuning voor één gemeenschappelijke consecratie, drukken deze reizende houten cibories uit dat we één parochie zijn met vier lokale gemeenschappen. Dit is uit noodzaak – een groeiend priestertekort – geboren, maar is ook maar weer een voorbeeld hoe je van (uit) de nood een deugd kan maken: we winnen een mooi symbool voor eenheid en samenwerking.
Zondag 22 september 2019 worden de cibories een eerste keer gevuld met hosties en vertrekken ze als schakels van verbondenheid naar de drie andere geloofsgemeenschappen. De vierde ciborie is bestemd voor de gebedsvieringen in Ten Weldebrouc en Seniorplaza waar diaken Mark De Vos maandelijks voorgaat.

gepubliceerd september 2019