VIERINGEN met JEUGDIG TINTJE

De Viering met Jeugdig Tintje wordt stilaan een vertrouwd maandelijks ritueel. Gestart in 2014, een tijdlang onderbroken door corona en nu terug!

In deze vieringen proberen wij op een eenvoudige(re) manier de kinderen bij het kerkgebeuren te betrekken.We hopen elke maand bekende gezichten terug te zien en kijken uit naar de nieuwe gezichten die hun weg naar ons vinden. Allemaal van harte welkom! Afspraak elke DERDE zondag van de maand om 11 uur in de Sint-Niklaaskerk.

 

SEPTEMBER 2021 – VIERING MET JEUGDIG TINTJE IS TERUG!

Op 19 september begonnen we voorzichtig terug met de eerste Viering met Jeugdig Tintje (VJT) sinds de start van corona. We deden het heel rustig aan en hielden het voor de eerste keer enkel bij aangepaste teksten. Vanaf oktober zal het, door de opheffing van verdere maatregelen, weer als vanouds kunnen waardoor de kinderen ook terug actief mogen deelnemen in de viering. Het zal fijn zijn om terug kinderen de offergaven te zien aanbrengen, hen voor het altaar te verwelkomen voor het evangelie en de homilie, en om rond datzelfde altaar ook samen het Onze Vader te bidden, … . We denken dat ze er wel klaar voor zijn.
Het was alvast leuk om zien dat de dag na de eerste communie, twee eerstecommunicanten al terug de eucharistie bijwoonden. Een dikke pluim voor hen om de dag na dit heuglijk moment al terug op bezoek te komen in het huis van de Heer waar ze Jezus voor de tweede keer Jezus in de hostie mochten ontvangen. Er waren, zonder veel oproepen gedaan te hebben, ook nog vele andere kinderen in de viering. We hopen hen zeker in de komende weken en maanden terug te zien om samen te vieren. We kijk uit naar een nieuw jaar met vieringen waarin iedereen met een jeugdige ingesteldheid welkom is. Noteer alvast zondag 17 oktober voor de volgende afspraak.