AANVRAAG INTENTIES

Bij elke eucharistieviering en woord- en communieviering bidden we voor de intenties van alle aanwezigen in de mis. Dat geeft extra zin en gerichtheid aan ons samen bidden. Daarnaast vragen veel mensen om een extra intentie om heel uiteenlopende redenen. Het kan bij een jaargetijde zijn, bij ernstige ziekte of operatie, bij tegenslag en heel zeker ook uit dankbaarheid. Vaak is het bovendien een ideale gelegenheid om samen te komen met de familie om (een) dierbare overledene(n) te gedenken in onze gebeden.

Om de intentie vermeld te zien in het parochieblad, gebeurt de aanvraag best drie weken op voorhand.

Intenties kunnen rechtstreeks aangevraagd worden via het parochiesecretariaat Parochie.willebroek@telenet.be of via lokale contactpersonen: voor Blaasveld via sonjadekuysscher@hotmail.com, voor Heindonk via rita.wouters@interminerals.com

Een misintentie kost €15 en kan gestort op rekening BE 34 0017 6442 9390