TERUGBLIK NAAMOPGAVE 20 OKTOBER 2019

Zondag 20 oktober was een belangrijk moment in het parcours van de vormelingen. In de Sint-Amanduskerk kwamen de vormelingen uit Blaasveld samen voor de naamopgave, in de Sint-Niklaaskerk deden de vormelingen uit Tisselt en Willebroek dit tijdens de viering met jeugdig tintje. Een verslag.

SINT-NIKLAASKERK WILLEBROEK Zondag 20 oktober zijn we voor de tweede keer samengekomen met onze vormelingen. Bij de aanvang van de activiteit waren ze toeschouwers van een toneeltje over een familie zonder naam. Daar noemde ze elkaar “man”, “vrouw”, “jongen”, “meisje”, tot er op een dag een vreemdeling langskwam die dit raar vond en vertelde dat bij hen iedereen een naam kreeg. Na enkele dagen bij het gezin gelogeerd te hebben, stelde hij namen voor aan de hand van de talenten die hij bij deze mensen had ontdekt. Toen hij vertrok gaf hij hen volgende namen, de man werd Joris want hij was landbouwer, de vrouw Sofie wat wil zeggen “wijze vrouw” omdat zij altijd nadacht voor iets te zeggen; het meisje dat graag met bloemen bezig was gaf hij de naam Yolanda want dat betekent “viooltje” en de jongen werd Modeste omdat hij bescheiden was terwijl hij een groot tekentalent had. De familie noemde de reiziger een beminnelijke en de vriendelijke man. En bleek ook de betekenis van diens naam te zijn want Amandus is de vriendelijke.

Zo waren we dus ook erg benieuwd naar de namen van onze vormelingen en de betekenis erachter. Die mochten ze neerpennen op papier in de vorm van een hand zodat deze in de kerk konden opgehangen worden bij de naamopgave. De kinderen leerden ook vele namen uit de bijbel kennen met de bijhorende verhalen die de kinderen soms ook zelf moesten opzoeken. Een meisje in ons groepje verbaasde ons enorm met haar uitgebreide kennis over het leven van Mozes. Ze vertelde aan één stuk door zijn hele levensloop en bracht ons de beide verhalen over Mozes die we samen gingen bekijken. We hebben er bijna een catechist bij.
Zo ook vernamen de kinderen dat “God” betekent “Ik zal er zijn” en dat we allemaal behoren tot de familie van de Christenen. En als wij willen leven als christenen willen wij er dus ook zijn voor anderen en zo meewerken aan Gods droom waar we de dorstigen laven, de naakten kleden, de hongerigen spijzen, …
Ook daar vonden de kinderen makkelijk de link tussen de prenten die we hen gaven en de werken van barmhartigheid. Ze vonden ook voorbeelden van hoe wij dit kunnen toepassen in ons dagelijks leven.

De boodschap dat geloof dus niet zo ver van hen afstaat als ze denken werd die ochtend snel duidelijk. Een geslaagd voorbereidingsmoment dus. Als kers op de taart kwamen we samen in de kerk met hun ouders en familie en alle gelovigen van onze parochiegemeenschap. Daar gaven de vormelingen fier hun naam op. De wand achter het altaar heeft nu een mooie groep handen die symbool staan voor de handen die onze jongeren uit de mouwen gaan steken om mee te helpen aan Gods droom, een goede wereld voor iedereen.

SINT-AMANDUSKERK BLAASVELD Onze kandidaat-vormelingen waren zondag 20 oktober om 10 uur aanwezig in het Parochiaal Centrum,voor onze tweede bijeenkomst. Zoals Mozes de 10 geboden aan zijn volk trachtte te verduidelijken, zo ook trachtten wij, catechisten, onze vormelingen een beetje meer inzicht te geven in die 10 geboden.

Mozes besloot met de woorden: “Het belangrijkste is dit: God heeft ons vrijgemaakt. Houd je aan die God. En dat betekent ook; hou van de mensen. De vraag is nu of jullie dit willen. Als jullie het niet willen kan het niet!” En toen zei het hele volk: ‘Ja, hier willen wij aan meedoen’. En dat is de eerste grote afspraak geworden tussen God en de mensen.

Wij, catechisten, trachtten nu deze 10 geboden die Mozes van God gekregen heeft, op een begrijpelijke wijze, aan onze vormelingen over te brengen.
Het werd een boeiende zoektocht aan de hand van goede en slechte artikels en voorbeelden.
Er werd in groepjes gediscuteerd, gepraat, gezocht….tot men tot de juiste antwoorden en de juiste inzichten kwam.
Tot slot lazen onze vormelingen een christelijke herwerking van exodus 20. De 10 geboden zoals we ze nu best interpreteren en dan ook op deze wijze moeten trachten toe te passen.

“10 geboden van God voor jou!”

1. Ik ben God!
Heb me lief en hou van Jezus,
het beeld dat ik je van mij gegeven heb.

2. Heilig mijn naam; ik-ben-er-voor-jou.
Maak mij niet belachelijk;
schaam je niet voor mij;
misbruik mijn naam niet.

3. Vier dankbaar rond mijn zoon Jezus, ’s zondags,
op de dag van zijn verrijzenis.

4. Ik toon je mijn liefde in je vader en je moeder,
die je het leven geven, in mensen die voor je zorgen;
heb hen lief.

5. Bekijk het leven, elk leven, als een geschenk.

6. Laat de eerbied voor elkaar blijken in de taal
van je mond en van je lichaam.
Kwets elkaar niet.

7. Wees eerlijk tegenover elkaar.
Lieg niet;
als je iets belooft, doe het dan ook.

8. Hou van de waarheid.
Roddel niet over anderen.
Verklap geen geheim.
Zorg dat anderen je durven vertrouwen.

9. Laat je liefde echt en zuiver zijn.
Speel geen komedie;
profiteer niet van je vrienden.

10. Wees dankbaar om wat je gekregen hebt.
Wees niet jaloers.
Hecht je meer aan mij dan aan wat ook.
Want ik ben God – heb Me lief.

Kelly, Marieke, Marie-Jeanne

Onze volgende bijeenkomst is op zondag 15 december 2019. Dan is er de actie “Soep op de stoep” ten voordele van welzijnszorg!