VORMELINGEN BEREIDEN ASWOENSDAG 2020 VOOR

DE VOORBEREIDING

Alle vormelingen van de parochie Willebroek kwamen op woensdag 19 februari 2020 om 19 uur met de catechisten samen in het P.C. van Blaasveld om de Aswoensdagviering voor te bereiden.
Wat is de betekenis van Aswoensdag? Waarom een kruisje met as? Wat houdt vasten voor jou in? Zijn maar enkele van de veel gestelde vragen die aan bod kwamen. De catechisten legden ook uit waarom de carnavalperiode juist voor Aswoensdag begint, hoe de traditie van carnaval ontstaan is en wat carnaval eigenlijk betekende en nu nog betekent voor de mensen.
Het was een levendige, enthousiaste bende vormelingen die soms al in de carnavalssfeer vertoefden. Maar er was ook nog ruimte voor het ernstige werk. Elke vormeling moest nadenken over wat er bij hemzelf soms fout ging, welke fouten hij nu en dan maakt en wat hij of zij er wil aan doen om dit in de toekomst te voorkomen. De jongens en meisjes maakten mooie kleurrijke blaadjes van papier. Op de achterzijde schreven zij hun fouten. Deze blaadjes zullen tijdens de Aswoensdagviering verbrand worden zodat alle vormelingen de vasten kunnen ingaan met een gaaf wit blad. Door het verbranden van hun fouten tijdens de viering wordt immers de spons geveegd over alle fouten.

Een beeldverslag van deze namiddag

DE ASVIERING

Het voelde hartverwarmend aan, om ondanks het slechte weer, zoveel mensen samen te zien op de Aswoensdagviering van de parochiegemeenschap Blaasveld-Tisselt-Heindonk-Willebroek op woensdag 26 februari 2020 om 19 uur in onze Sint-Amanduskerk. Een 130-tal parochianen, van alle generaties, met een uitgebreid koor uit de verschillende deelparochies, de orgelist van de Sint-Niklaaskerk en een dirigent uit Tisselt. Wat een meerwaarde voor de viering! VAN SOLIDARITEIT GESPROKEN!
De viering werd voorgegaan door diaken Mark De Vos en catechisten en vormelingen hadden een grote bijdrage in het vlotte verloop en de kwaliteit van de viering.
“Gedenk mens dat je van stof en as bent en dat je tot stof en as zal wederkeren” zijn de woorden die al zoveel jaren verbonden zijn aan het askruisje.
Maar “as” betekent zoveel meer. As komt in de bijbel veelvuldig voor als teken van berouw en boetvaardigheid, as reinigt, as maakt de bodem vruchtbaar.
Als men het askruisje ontvangt, hoort men eigenlijk: “Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap”. Dat is een oproep om te kiezen voor wat wel belangrijk, blijvend en dus vruchtbaar is.
Daarom ook hebben onze vormelingen hun fouten op blaadjes geschreven en tijdens de viering, buiten, die blaadjes verbrand tot as. Ja! De weergoden waren ons op dat moment goedgezind, zodat de verbranding kon doorgaan.
Zo kunnen ze nu met een propere lei beginnen en mee vruchten dragen.
Omdat wij christenen onze inspiratie voor dat nieuwe leven uit het evangelie en dus bij Jezus halen, krijgt de as op ons voorhoofd, de vorm van een kruisje. Het kruis is immers bij uitstek het teken van Jezus.
Wij geven zo aan dat we meer op Jezus willen lijken in denken, spreken en doen, met hoofd, hart en handen.
Het werd een sfeervolle viering van: samen bidden, samen zingen, mekaar vrede wensen om die vrede te kunnen uitdragen, vriendschap delen. Kortom , er hing een sfeer van SOLIDARITEIT. Deze sfeer moeten wij vasthouden tijdens de vastentijd en natuurlijk ook erna.

Beeldverslag op deze website foto’s/veertigdagentijd 2020