TERUGBLIK KERSTVIERINGEN 2019

WILLEBROEK Hierbij enkele impressies van het kerstspel dat de vormelingen van Willebroek brachten tijdens de Kerstviering in de Sint-Niklaaskerk. Tijdens de advent kwamen 10 vormelingen en enkele catechisten 3 keer bijeen om toch wel vrij intens te oefenen voor het kersttoneel. Catechist Koen leidde alles weer in goede banen en het resultaat mocht er wezen. De kerstfiguren articuleerden goed, speelden een mooi spel en lieten Jezus geboren worden. Jozef en Maria, de herders en alle parochianen zagen dat het goed was… Met z’n allen zongen we vele mooie en stemmige kerstliederen onder begeleiding van Anne. De kerstfiguren deelden bij het buitengaan ook nog toepasselijke kerstwensen uit en zo werd het een Zalige Kerst voor iedereen.

BLAASVELD Woensdag 25 december werd in onze Sint-Amanduskerk de kerstviering gehouden in het bijzijn van de kandidaat-vormelingen, die naar jaarlijkse traditie, actief aan de viering meewerkten. Het koor en de vormelingen, gesteund door alle aanwezige gelovigen, zongen afwisselend de mooiste kerstliederen. Naast het traditionele kerstverhaal over de geboorte van Jezus, brachten onze vormelingen ook een modern kerstverhaal. Dit handelde over ‘de geest van Kerstmis’ in de gedaante van een oude zwerver.
Onze voorganger priester Leo Bernaerts verduidelijkte tijdens zijn homilie, waarvoor die geest van Kerstmis eigenlijk stond en stelde dan ook hierover enkele gerichte vragen aan de kandidaat-vormelingen. Al vlug bleek dat zij heel goed begrepen hadden wat er met dit verhaal bedoeld werd. Zij hadden vast en zeker nauwgezet geluisterd. Het deed deugd te kunnen aanvoelen dat er een geest van samenhorigheid in onze kerk heerste, tijdens de viering. We waren dan ook met velen aanwezig om Kerstmis te vieren.
Het was hartverwarmend te zien en te voelen dat volwassenen en jongeren samen van deze viering genoten.  De geest van Kerstmis was hier duidelijk aanwezig!