CATECHESEMOMENTEN JANUARI 2020

TERUGBLIK NAAMOPGAVE 26 JANUARI VORMELINGEN BLAASVELD

Om 9 uur kwamen onze vormelingen samen in onze Sint-Amanduskerk om de viering van de naamopgave voor te bereiden maar ook om meer uitleg te krijgen hoe een Heilige Mis verloopt, de opbouw van een eucharistieviering met als hoogtepunt de Consecratie in het eucharistisch hooggebed. Dit alles werd door catechist Tony heel duidelijk uitgelegd.
Onze jaarlijkse kerkquiz kwam ook aan bod. Deze quiz is interessant voor de vormelingen omdat ze dan op een leuke manier vele weetjes over onze parochiekerk leren ontdekken. Verdeeld in kleine groepjes, moeten ze allerhande vragen beantwoorden, waarvan alle antwoorden in onze Sint-Amanduskerk te vinden zijn. Zo worden allerhande bijbelverhalen en het leven van bepaalde heiligen opgefrist in het geheugen. Ze leerden ook de ouderdom van bepaalde kunstvoorwerpen kennen. Zo moesten ze o.a. de datum zoeken van het bouwjaar van onze doopvont, ze dateert uit de 16de eeuw, nl.1543 en werd er ook aandacht geschonken aan ons uniek kruisbeeld met de aangeklede Christus.
Onze vormelingen werkten intensief mee aan de viering van de naamopgave, die voorgegaan werd door onze diaken Mark, die dat weer voortreffelijk deed.
Heel wat teksten, die allen in het teken van de naamopgave stonden, werden door onze vormelingen gelezen. Ook van de ouders werd enige medewerking gevraagd.
De vormelingen kwamen ook één voor één naar voor om hun naam klaar en duidelijk op te geven, zodat alle aanwezige gelovigen getuige konden zijn dat zij voortaan willen kiezen om als een christenmens door het leven te gaan en hiervan ook willen getuigen.
De durf van onze jongens en meisjes om als vormeling de stap te zetten om hun naam op te geven, is voor iedereen in onze parochie een duwtje in de rug. Hun enthousiasme houdt onze parochiegemeenschap jong!
Wij willen hen hiervoor uitdrukkelijk danken!

Een korte fotoreportage 

TERUGBLIK RUSTHUISBEZOEK VORMELINGEN TISSELT EN WILLEBROEK

Met de vormselcatechese gaan we 2 weken op rij met de vormelingen een bezoek brengen in enkele rusthuizen in de buurt. Op woensdag 22 januari bezochten de vormelingen van Willebroek-Tisselt Ten Weldebrouc, Paaleyck en Akapella. In Ten Weldebrouc verwelkomde Martine van het team ‘begeleiders wonen en leven’ ons hartelijk. Ze gaf de kinderen uitgebreid uitleg over het leven in het rusthuis, wie er komt, wat er allemaal gebeurt en wat ze proberen doen om het aangenaam te maken voor de bewoners.
Na nog een korte duiding over het waarom van ons bezoek in het kader van ons vormsel verdeelden we ons in 3 groepjes en kregen een lijstje met namen van mensen die we blij mochten maken met een bezoekje. Het was heel fijn dat we ook op de hulp van een mama konden rekenen om een groepje onder haar hoede te nemen. De kinderen gingen op pad en luisterden geboeid naar de vele verhalen van de ouderen over hun familie, hun ervaringen tijdens WOII, hun verhaal over hoe ze in het rusthuis kwamen, …. . Wij waren alvast aardig verrast te horen dat de 3 dames bij wie wij langsgingen allemaal al 90 waren of weldra 92 gingen worden. Ze hadden geen probleem om ons te verstaan, praatten heel duidelijk en zagen er door hun vitaliteit veel jonger uit. José wiens beroep kapster was geweest en net haar haar had laten doen, vond het leuk om ons te laten raden hoe oud ze was. Uiteraard was ze enorm gecharmeerd toen ze door één van de kinderen maar 78 werd geschat. Haar dag kon niet meer stuk !
Eén ding hadden alle bewoners gemeen, ze waren héél hartelijk, verwenden de kinderen graag met wat lekkers en waren héél tevreden over hun verblijf. De keuken, animatie en de verzorging kregen een dikke pluim.
In Akapella kozen ze voor een actievere stijl. Daar werd gezongen en zelfs gedanst.
De kinderen hebben er enorm van genoten. Het was weer veel te rap voorbij en velen schreven de namen en kamernummers op van de mensen die ze bezochten, zo konden ze nog eens langskomen ! De bewoners zouden het alvast erg appreciëren. En zo zie je maar weer dat leven zoals Jezus soms helemaal niet zo moeilijk is!

TERUGBLIK RUSTHUISBEZOEK VORMELINGEN BLAASVELD

Woonzorgcentrum Seniorplaza Willebroek
Op woensdag 29 januari brachten we met een groepje vormelingen een namiddag door in Seniorplaza te Willebroek. Om 14 uur was iedereen aanwezig. Viviane, de animatrice, gaf een rondleiding en liet onze vormelingen kennis maken met alles wat Seniorplaza te bieden had, van in de kelder tot op de vijfde verdieping. Zo konden ze een kijkje nemen in het zwembad, de kinézaal, bij de haarkapper, de wellnessruimte, een bloemenzaak, een snoepwinkeltje…..Ze vielen van de ene verbazing in de andere en kwamen tot de slotsom dat de senioren daar echt alles hadden wat ze eventueel nodig hadden.
Natuurlijk was het de hoofdbedoeling dat onze jongens en meisjes een bezoek aan de senioren brachten. Nadat ze in drie groepjes verdeeld waren, namen ze plaats aan een tafel waar enkele senioren zaten en al vlug kwam het tot een heel gezellige babbel. Wat hadden ze veel te vragen aan en over mekaar en wat was er toch veel veranderd. De senioren vertelden dat de meesten onder hen op veertienjarige leeftijd de school verlieten om te gaan werken. Dat zagen onze vormelingen echt niet zitten evenals het feit dat niemand van hen in de lagere school een fiets bezat. De vragen werden door jong en oud gesteld en het werd een heel gezellige babbel met een drankje en een koekje. Iedereen van onze jongens en meisjes had ook een eigen gemaakt kaartje of tekening bij zich waarmee ze een ouderling blij konden maakten. Zij waren dan ook erg dankbaar met deze lieve attentie. Er werden ook gezelschapsspelletjes gespeeld. Het werd heel vlug 16.00 uur, tijd om afscheid van mekaar te nemen. De senioren bedankten de vormelingen voor de gezellige namiddag en de vormelingen riepen nog een D.A.N.K.U. ook voor Viviane de animatrice. Onze jongens en meisjes waren weer een ervaring rijker.

Woonzorgcentrum Sauvegarde in Ruisbroek
Woensdag 29 januari bracht de andere groep van onze Blaasveldse vormelingen een bezoek aan het woonzorgcentrum Sauvegarde.
We werden hartelijk ontvangen door animator Patrick die ons rondleidde doorheen het ganse woonzorgcentrum en ons liet kennis maken met alles wat het de senioren te bieden had. Onze vormelingen waren onder de indruk van het nieuwe rusthuis en de prachtige kamers van de bewoners.
Daarna was het tijd om in kleine groepjes een bezoek te brengen aan verschillende senioren. De bewoners waren duidelijk op het bezoek voorbereid want onze jongens en meisjes werden door hen verwend met koekjes en snoepjes. De vormelingen op hun beurt, schonken zelfgemaakte kaartjes en tekeningen aan de bejaarden die dit erg op prijs stelden. Zij konden de aandacht van dit jonge volkje duidelijk appreciëren. Ze hadden heel wat te vertellen aan elkaar, de ene over hoe het vroeger was en onze jongeren over hoe alles nu veranderd is.
Nadat de bezoekjes zaten we nog even bij mekaar, met een drankje waarop Patrick ons vergastte, voor een evaluatie van het bezoek. Iedereen vond het reuze gezellig en heel interessant om weten hoe deze mensen samen, gezellig, de dag doorbrachten en hoe ze van een optimale verzorging kunnen genieten.
Het werd een gezellige, leerrijke namiddag.
Hartelijk dank aan animator Patrick die ervoor zorgde dat alles perfect kon verlopen.

Een korte fotoreportage van de rusthuisbezoeken