TERUGBLIK 28 SEPTEMBER 2019 / STARTDAG NIEUW CATECHESEJAAR MET EEN GELOOFSTOCHT IN HET BROEK VAN BLAASVELD

Onder de striemende regen werden alle kandidaat-vormelingen van Tisselt, Blaasveld en Willebroek om 13.30 u. door de catechisten verwelkomd op de parking van het natuurdomein Het Broek in Blaasveld.

Iets later hield het op met regenen en…ja hoor, de buien bleven uit en dit bleef zo de ganse namiddag, zodat onze geloofstocht echt niet in het water viel.

De kinderen leerden elkaar beter kennen door samen te spelen. Maar ook de bijbel vormde een belangrijk onderdeel van de geloofstocht. Door de verhalen van: de ark van Noah, de Verloren Zoon, Kaïn en Abel en de 10 geboden, trachtten de catechisten de kinderen duidelijk te maken welke boodschap achter al die bijbelverhalen zit. Waarop zijn deze verhalen vandaag nog van toepassing? Welke voorbeelden kunnen de kinderen hierover aanhalen? Wat is de eigenlijke betekenis ervan? Welk doel en nut hebben ze? Dit waren allemaal vragen waarover de kinderen moesten nadenken.

Om 16.30 u. werd iedereen verwacht aan de blokhut van het domein Scheyvaerts. Ook de ouders van de vormelingen en andere familieleden waren welkom, op voorwaarde dat elke aanwezige een kleine picknick meebracht. Alle drank en versnaperingen werden samen op de tafel uitgestald en iedereen kon naar believen een keuze maken en eten wat hij lekker vond. Maar eerst verduidelijkte Koen, door het verhaal van de 5 broden en de 2 vissen, waarom het zo belangrijk is om samen aan één tafel aan te zitten en alles te delen. En ja hoor…! Het verliep net op dezelfde wijze als in het verhaal. Ook bij ons aan tafel was er nog een overschot aan eten!

Een enthousiaste start van het nieuwe catechese jaar was het zeker, voor de kandidaat-vormelingen en de catechisten!