VORMSEL

Contactadres vormsel : vormsel.willebroek@gmail.com (voor vormelingen Tisselt en Willebroek), catechese-in-blaasveld@hotmail.com (voor vormelingen Blaasveld)

VORMSEL 2021 DATA

Willebroek Sint-Niklaaskerk zaterdag 24 april 2021 om 15 uur

Blaasveld Sint-Amanduskerk zaterdag 1 mei 2021 om 15 uur

INSCHRIJVINGSINFORMATIE VORMSEL 2021 KERKEN BLAASVELD EN WILLEBROEK

Inschrijven in 3 stappen:

  1. Het online inschrijvingsformulier invullen en online doorsturen tegen 1 november
  2. Het inschrijvingsgeld overschrijven tegen 1 november (bedrag zie vormselkalender)
  3. Het doopcertificaat van uw kind bezorgen indien uw kind niet gedoopt werd in Willebroek, Blaasveld, Heindonk of Tisselt. Dit kan op het parochiesecretariaat (A. Van Landeghemstraat 115A – 2830 Willebroek) tijdens de openingsuren van maandag – zaterdag van 10u – 12 of via de brievenbus of  via mail vormsel.willebroek@gmail.com

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2021

CATECHESEKALENDER VORMSEL WILLEBROEK 2021

CATECHESEKALENDER VORMSEL BLAASVELD 2021

Wat te doen als je afwezig zal zijn bij een activiteit?

IN DE GROENE BLOKKKEN HIERONDER EEN TERUGBLIK OP DE WEG DIE DE VORMELINGEN 2020 AFLEGDEN

Vormsel Blaasveld Sint-Amanduskerk zaterdag 3 oktober 2020 10 uur

Vormsel Willebroek Sint-Niklaaskerk zaterdag 3 oktober 2020 13 uur

NIEUW! EEN TERUGBLIK OP DE VORMSELVIERING 2020? KLIK HIER!

VORMELINGEN BEREIDEN ASWOENSDAGVIERING VOOR

CATECHESEMOMENTEN JANUARI 2020

TERUGBLIK KERSTVIERINGEN 2019

TERUGBLIK SOEP-OP-DE-STOEP ACTIE 15 DECEMBER 2019 TEN VOORDELE VAN WELZIJNSZORG

TERUGBLIK NAAMOPGAVE 20 OKTOBER 2019

CATECHESE 1 : 28 SEPTEMBER 2019 GELOOFSTOCHT (gezamenlijke activiteit voor Blaasveld en Willebroek)

HET VORMSEL, EEN SACRAMENT VAN DE CHRISTELIJKE INITIATIE