UITVAART

GELOVIG AFSCHEID NEMEN

CHRISTELIJKE UITVAART

Wanneer iemand uit haar midden overlijdt, komt de geloofsgemeenschap samen om afscheid te nemen en te delen in het verdriet en de pijn van hen die achterblijven. Tegelijk klinkt de hoop en het geloof dat Gods liefde sterker is dan de dood. De liturgie geeft hieraan vorm in rituelen en symbolen, met muziek en zang, teksten en gebeden.

Voor christenen is de dood immers niet het einde. God heeft Jezus doen verrijzen en belooft ook aan ons leven na de dood. Een kerkelijke uitvaart geeft gestalte aan dit geloof.

IN DE KERK

De uitvaartliturgie heeft in Willebroek plaats in een van de vier kerken van de parochie, normaal gezien in de kerk van de geloofsgemeenschap waarmee de overledene de meeste banden heeft. De uitvaart gebeurt om 10 uur, een tweede uitvaart op dezelfde dag om 11.45 uur.

De gangbare tarief hier en elders is €275.

BIDDENDE VIERING

De uitvaartliturgie wordt hier in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen gevierd met een woord- en gebedsviering . De voorganger neemt vooraf contact op met de nabestaanden om samen met hen de viering voor te bereiden. Een kruisje met de naam van de overledene wordt tijdens de viering opgehangen in de kerk en met de familie meegegeven met Allerheiligen.

NAZORG

Na een uitvaart zal de parochie de overledene gedenken tijdens een weekendeucharistieviering.

Deze gedachtenisvieringen hebben in de kerken van Blaasveld, Tisselt, Heindonk en Willebroek plaats op de tweede zondag van de maand. En op de dag van Allerheiligen, 1 november, worden in de vier kerken de overledenen van de voorbije twaalf maanden herdacht tijdens een namiddaggebedsdienst waarbij de families uitgenodigd worden.

HET VERLANGEN VAN DE OVERLEDENE

Meestal zorgen de kinderen of de naaste familieleden voor de regeling van de uitvaart. Soms weten zij uit voorafgaande gesprekken welke uitvaart de overledene wenste maar soms ook niet. Wie wenst dat er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met zijn of haar keuze voor een kerkelijke uitvaart, kan dit best vooraf kenbaar maken aan familie of vrienden. Het is wenselijk om de eigen voorkeur op papier te zetten voor de nabestaanden of zelfs in het testament te laten opnemen. Bij de Dienst Bevolking op de gemeente kan de keuze voor begrafenis of crematie geregistreerd worden. Wanneer de uitvaartverzorger aangifte doet van het overlijden, wordt hij hierover geïnformeerd.

Pastores, ziekenbezoekers, seniorenverenigingen en andere organisaties kunnen helpen om dit delicate onderwerp bespreekbaar te maken.

In het gesprek kan het onder andere gaan over de plaats en de aard van de viering, over wie daarop wordt uitgenodigd en over de inbreng van persoonlijke accenten in de viering.

STERVEN EN AFSCHEID NEMEN IN CORONATIJD

MEER ACHTERGROND OVER EEN KERKELIJKE UITVAART