KERKELIJK HUWELIJK

IK WIL… TROUWEN VOOR DE KERK

Almaar meer jonge koppels kiezen voor een kerkelijk huwelijk. Waarom doen zij het? En hoe? Ontdek het hier.

Het kerkelijke huwelijk: de theorie

Het kerkelijk huwelijk is geen garantie op een huwelijksleven zonder zware stormen en mogelijke schipbreuken. Trouwen voor de kerk is een engagementsverklaring waarbij een vrouw en een man zichzelf aan elkaar schenken en beloven elkaar lief te hebben en te waarderen…voor de rest van hun leven. Ze vertrouwen hun samenleven daarbij toe aan Gods liefde, en vragen Hem om zegen over hun relatie. In het kerkelijk huwelijk beloven partners altijd weer kansen te scheppen voor elkaar om opnieuw te beginnen. Net zoals God doet, overigens. De relatie wordt afgestemd op Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedere mens.

Het kerkelijke huwelijk: de praktijk

Contacteer het secretariaat van de parochie waar je woont (ook als je wilt trouwen in een andere parochie) of vul het formulier online in met de gegevens van huwelijk, bruid en bruidegom.  Voor de parochie Willebroek kan je terecht op het parochiesecretariaat, August Van Landeghemstraat 115 (open van maandag tot zaterdag tussen 10 uur en 12 uur) tel 03 886 61 29.

Je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek bij de verantwoordelijken voor het administratief afhandelen van de huwelijksdossiers. Je krijgt informatie over de pastorale voorbereiding en over het opstellen van een huwelijksdossier. Dit bevat naast de datum en de plaats van het huwelijk ook de administratieve gegevens en doopbewijzen van de partners. Die worden opgevraagd bij de parochie waar je gedoopt werd. Als je ouders een trouwboekje hebben, vind je daarin de datum en plaats van je doopsel.

Je bereidt je samen voor op het huwelijk via de huwelijksvoorbereiding in de parochie met eengespreksavonden een getuigenis van een gehuwd koppel, een onthaalechtpaar. Deze voorbereiding geeft een frisse kijk op je partnerrelatie en het huwelijks- en geloofsleven. Het is een goede hulp om met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop je je gezins- en huwelijksleven wilt uitbouwen, en onmisbaar om je levenskeuze bewust en vrij te kunnen aangaan.

Enkele maanden vóór de huwelijksdatum maken jullie met de voorganger in de huwelijksviering een afspraak voor de ‘ondertrouw’. Dit is een gesprek waarin jullie in dialoog met hem stilstaan bij jullie relatie, bij jullie keuze om voor de kerk te trouwen en wat dit betekent voor het verdere leven.

Het kerkelijke huwelijk: de grote dag!

In de regel vindt de huwelijksviering plaats in de parochiekerk van de bruid of de bruidegom. Trouwen in een andere kerk of een publieke kapel (bijvoorbeeld waar je gaat wonen of al woont) kan, als de plaatselijke pastoor (of verantwoordelijke) daarvoor de toestemming geeft. Hij moet de plaats in het huwelijksdossier noteren.

Het huwelijk vindt doorgaans plaats op een zaterdag of een weekdag. Ongeveer een jaar vóór de geplande datum begin je aan de voorbereiding in de kerk.

De huwelijksviering gebeurt tijdens een gebedsviering. De diaken van je parochie is de voorganger in de huwelijksviering. Het is mogelijk om het huwelijk te laten inzegenen door een bevriend priester of diaken. Hiervoor vraag je vooraf de toestemming.

Naast de voorganger, die namens de kerkgemeenschap de officiële getuige van jullie jawoord is, zijn er nog twee getuigen die jullie zelf kiezen. Dat kunnen zowel familieleden zijn als vrienden met wie jullie een goede vertrouwensband hebben. De getuigen moeten wel minstens 16 jaar zijn en moeten gedoopt zijn. Aan het einde van de viering wordt het huwelijksregister getekend, samen met de twee getuigen en de voorganger. De pastoor (of verantwoordelijke) van de parochie stuurt een kennisgeving van je huwelijk naar de parochie waar je doopsel is ingeschreven.

Verschillende elementen in de viering kan je zelf kiezen in overleg met de parochie. Deze biedt een ruime keuze aan passende Bijbellezingen; er zijn ook de liederen en de muziek, de intenties van de voorbede en een passend symbool … Spreek ook tijdig met de voorganger over wie er zal zingen en muziek zal spelen. Ga een tijdje vóór de viering nog eens samen met de voorganger door de definitieve versie van je huwelijksviering (en laat de boekjes pas daarna drukken). Over bloemen, voorbehouden plaatsen, muziek en dergelijk overleg je best met de plaatselijke verantwoordelijke voor de schikking van de kerk.

Een kerkelijk huwelijk kost  275 euro.

Jacoba, met de medewerking van Marc en Agnes Coenen-Rolus

Lees ook: EEN GESPREK MET HUWELIJKSPASTORAAL

Lees ook: LEUK OM LEZEN – EN HIER KOMT VALENTIJN

INTERESSANTE LINKS:

Je ontvangt de brochure “Samen door het leven “. Voor meer informatie raadpleeg de brochure: ‘Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven’, daarin vind je uitgebreide en heel toegankelijke informatie over de symboliek en betekenis van het huwelijkssacrament voor het leven van alledag. 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/ik-wil-trouwen-voor-de-kerk

http://www.gezinspastoraal.be/huwelijksvoorbereiding