INSCHRIJVINGEN 2020

Hoe schrijf ik mijn kind in ? Door de volgende 3 stappen te doorlopen vóór 15 november 2019:

  1. u vult het online inschrijvingsformulier in en stuurt dit door
  2. u bezorgt het doopcertificaat van uw kind op het parochiesecretariaat (A. Van Landeghemstraat 115A – 2830 Willebroek) of via mail eerstecommunie.willebroek@gmail.com
  3. u betaalt het inschrijvingsgeld van 20 euro (voor Willebroek) of 25 euro (voor Blaasveld) tegen 15 november 2019 voor de onkosten van de voorbereiding (viering, verzekering, werkmateriaal, ….) op rekeningnummer
    BE80 0017 8777 5977  op naam van VPW Klein-Brabant vzw Communies met duidelijke vermelding ‘eerste communie 2020 – naam kind

Kinderen die hun eerste communie willen doen maar het doopsel nog niet ontvingen, worden gedoopt tijdens de viering met jeugdig tintje op zondag 16 februari 2020 (of 15 maart afhankelijk van het aantal).