HET DOOPSEL

Aanspreekpunt doopsel en catechumenaat: Corina Luca, parochie-assistente via mail Parochie.willebroek@telenet.be

Per doopselviering zijn er 5 dopelingen welkom. Er zijn ook geen beperkingen in het aantal aanwezigen. Zijn er andere vragen of onduidelijkheden, aarzel dan niet om ons te contacteren op parochie.willebroek@telenet.be

De bijbellezingen ‘Zoek antWoord?’ gebeuren opnieuw in De Rank (ruimte naast het parochiesecretariaat) op zondag (zie doopseldata hieronder) van 10.15 tot 10.50 uur. We lezen daar de evangelietekst van die zondag en praten erover. Na dit bijbelgesprek worden de gezinnen, samen met hun kinderen, in de aanpalende Sint-Niklaaskerk verwacht voor de eucharistieviering om 11 uur. Einde voormiddag rond 12 uur.

Het andere deel van de catechese, dat gaat over praktische zaken rond de doopselviering, zal fysiek op een ander moment dan de bijbellezingen gebeuren, ook op het parochiesecretariaat. Hiervoor wordt 1 volwassene per gezin verwacht. De uitnodigingsmail hiervoor ontvang je ongeveer twee weken op voorhand.

DOOPSEL 2022: DE DOOPSELDATUMS EN VOORBEREIDINGSMOMENTEN

DOOPSEL : TOELICHTINGSBRIEF OVER DE VOORBEREIDING NAAR HET DOOPSEL (bevat ook aanvraagformulier)

HET DOOPSEL, HET EERSTE SACRAMENT VAN DE CHRISTELIJKE INITIATIE

DOOPSELMOMENTEN

WILLEBROEK Sint-Niklaaskerk elke 2e zaterdag van de maand om 14 uur
BLAASVELD Sint-Amanduskerk elke 2e zondag van de even maanden om 14 uur
TISSELT Sint-Jan de Doperkerk elke 2e zondag van de oneven maanden om 14 uur
HEINDONK Sint-Jan Baptistkerk op aanvraag en voor de inwoners

 

LET OP!
• Dopen in de kerk van Heindonk enkel na afspraak op het secretariaat en voor dopelingen die op grondgebied van Heindonk wonen.

• Alle doopaanvragen moeten gebeuren op het secretariaat van de parochie Willebroek.

• Een van de ouders + peter en meter moeten zelf gedoopt zijn.

• De ouders moeten (verplicht) als voorbereiding op het doopsacrament voor hun kind een catecheseavond volgen en een zondagvoormiddagvoorbereiding. Meer info hierover vind je in deze brief.