ALS DE VOS DE PASSIE PREEKT…

OP ZOEK NAAR GOD! Vele jaren geleden viel mijn oog op een boek(je) van Anthony de Mello, een Indische priester Jezuïet. Bij het lezen van de achterflap was ik overtuigd en heb het boekje meteen gekocht. Later heb ik meerdere boeken van deze begeesterende, maar gelijktijdig diepzinnige schrijver aangekocht.
Het boek ‘De weg van stilte’ geeft een aantal hulpmiddelen of een weg, waardoor je God, hier en nu, kunt vinden. Zijn stelling is dat iedere weg die naar God leidt, een weg van stilte is. Kortom, als je ooit eenheid met God wilt bereiken, moet je beginnen met stil te zijn.

Mark De Vos – Diaken

STILTE

Wat is stilte? Anthony legt het uit via een verhaal, zoals er zovele verhalen staan in zijn boek.
Er was eens een koning uit het oosten die naar zijn spirituele leraar ging met de volgende vraag. “Ik ben een erg drukbezette man. Kunt u me vertellen hoe ik eenheid met God kan bereiken? In één zin graag”.
En de meester zei: “Ik zal je antwoorden met één woord!”
“Wat is dat woord dan?” vroeg de koning.
“Stilte” zei de meester.
“En hoe kan ik die stilte vinden?”, vroeg de koning weer.
“Door meditatie”, zei de meester.
In het oosten betekent meditatie : stoppen met denken, voorbij alle gedachten zijn.
“En wat is meditatie?” vroeg de koning toen.
“Stilte”, antwoordde de meester weer.
“Hoe kom ik dan bij die stilte?”
“Door meditatie”
“En wat is meditatie?”
“Stilte!”

Stilte betekent dat je voorbij woorden en gedachten bent. De meeste mensen blijven gevangen in de ideeën die ze zich over God hebben gevormd. Dit is het voornaamste struikelblok bij het zoeken naar God. Wil je graag de stilte ervaren die ik bedoel ?
De eerste stap daarvoor is begrip. Wat valt er te begrijpen? Je moet je realiseren dat God niets te maken heeft met het beeld dat wij ons van hem vormen. Stel dat ik in mijn leven nog nooit een roos heb geroken. Vervolgens vraag ik aan jou hoe een roos ruikt? Zou je dat voor mij kunnen beschrijven? Als we niet eens de geur van een roos kunnen beschrijven, hoe zouden we dan een Godservaring kunnen beschrijven? Woorden schieten altijd tekort. God gaat alle woorden te boven, en dat is het probleem met woorden.
Ooit schreef een onbekende Engelse monnik uit de 14e eeuw een belangrijk christelijk boek “De wolk van niet-weten”. Daarin staat : “Wilt u weten wie God is ? Er is maar een manier om dat te weten te komen: door het niet te weten! “
Je moet boven je verstand en je gedachten uitgaan, want dan pas zal je in staat zijn God via je hart waar te nemen.

———————————————————————————————————————————————————–

VRIJHEID

Vrijheid Een Japanse generaal werd door de vijand gearresteerd en in de gevangenis gegooid. De man wist dat hij de volgende dag gemarteld zou worden. Hij kon niet slapen en bleef maar door zijn cel heen en weer lopen, denkend aan zijn naderende marteldood. Maar plotseling schoot hem iets te binnen. ‘Wanneer precies gaan ze me martelen? Morgen. Maar morgen bestaat niet. Dat is wat de zenmeesters mij immers hebben geleerd!’ Toen dat eenmaal tot hem was doorgedrongen, werd hij kalm en ging naar bed. Door te begrijpen dat het enige wat echt bestaat het nu is, kon hij in slaap vallen. Hij zat in de gevangenis, maar toch was hij een vrij man. De vijanden van onze vrijheid bevinden zich niet ergens buiten ons, maar in ons binnenste. Daar zitten de ketenen die ons vastbinden.
Vaak zijn we niet vrij, onder meer om onze bezorgdheid en angst voor de toekomst, net zoals die Japanse generaal die gemarteld zou worden.

Kijk naar de vogelen des hemels, let op de leliën des velds. Jezus heeft het over dezelfde geesteshouding, maar hij drukt zich wat poëtischer uit: ‘Zie naar de vogelen des hemels, let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet. Maakt u dan niet bezorgd!’ Wat is het moeilijk om dit in de praktijk te brengen! Zelfs Jezus was in het aangezicht van de dood aan wanhoop ten prooi . Zelfs hij voelde zich gedeprimeerd en angstig. Als we die keren van angst willen verbreken, moeten we net doen als Jezus: de angst onder ogen zien en ermee praten alsof het een persoon is.
Doe dat liefdevol, zonder agressie, want de angst zit, vermomd als behoedzaamheid, in onszelf. Zeg tegen je angst : ‘Ik begrijp waarom je er bent, maar ik vertrouw op God.’ En als je merkt dat je diep in je hart een gevoel van dankbaarheid kunt opbrengen, wees dan bij voorbaat dankbaar voor de gevolgen van je gebed. Dat zal fantastisch helpen. Dank God voor alles wat er nog kan gebeuren.

Er zijn meerdere redenen waardoor onze vrijheid beperkt wordt, en soms zijn we er ons niet eens van bewust. Neem nu eerzucht…
Eerzucht kan heel goed zijn. Maar het is verschrikkelijk als je een slaaf van je eigen eerzucht bent geworden. Mensen die zich helemaal laten leiden door hun eerzucht, worden geleefd door anderen. Maar dat hoef ik je niet uit te leggen, want dat soort mensen kennen we allemaal wel. Wat kun je doen als je het slachtoffer van je eerzucht bent? Ga in gedachte naar God en laat Hem weten dat je er van overtuigd bent dat de toekomst in Zijn handen ligt. Zeg tegen God : ‘God, ik vertrouw erop dat ik de toekomst aan U kan overlaten. Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om mijn dromen te verwezenlijken, maar of het allemaal lukt, laat ik over aan U’. Prijs je daarna gelukkig met wat er uit een dergelijke houding kan voortvloeien. Dit zal je vrede en vrijheid brengen.

———————————————————————————————————————————————————–

GEVOELENS

Je gevoelens uiten Het leven is gebaseerd op emoties. De schepsels die in de wildernis weten te overleven, zijn altijd degenen die de anderen aanvallen en doden. Zachtaardiger wezens verstoppen zich achter een boom en doen alsof ze dood zijn, terwijl hun angst naar binnen slaat. De menselijke soort zou nooit hebben kunnen overleven als we last hadden gehad van remmingen. Onze voorouders behoorden tot de dappersten en moedigen van hun soort.
Veel briljante mensen zijn net zo ondoorzichtig als troebel water. Hoe ze emotioneel zijn opgevoed is wat bepaalt of ze tot het gezonde of geblokkeerde type behoren. Kinderen zijn echt omdat ze hun gevoelens de vrije loop laten. Een onbevangen jeugd is een gelukkige jeugd. Als kinderen of pubers geen toestemming hebben zich als zodanig te gedragen, dan zit het er dik in dat ze zich als kinderen zullen gedragen als ze volwassen zijn. Baby’s komen vrij op de wereld, maar de ouders leggen hen meteen aan banden. Soms kan een kind zich daar nooit meer uit bevrijden.

Kinderen: een onbeschreven blad Als kinderen niet voortdurend op hun kop werden gezeten, zou het altijd goed met ze gaan. Ze zijn in staat te luisteren, te leren en te kijken, maar waarom zouden we hen, bij alles wat ze doen, ook nog eens opzadelen met angst en schaamte en met de idee dat iets slecht of zondig is? Waar komt dit vandaan? Weet jij nog hoe jij hebt geleerd bang te zijn en je te schamen?
‘Zo gedraag je je toch niet waar bezoek bij is!’
‘Sorry, mama.’
‘Bied je excuses aan.’
‘Sorry, hoor.’
‘Ik schaam me voor je. En ik hoop dat jij je ook een beetje schaamt.’ Enzovoorts.
Fouten maken is normaal en gezond. Als je nooit fouten mag maken, is er ook geen risico, alleen berekenend conformisme. En zo zit het leven niet in elkaar, noch is dat de zin van de schepping, de ervaring van liefde of de boodschap van het evangelie.
Mensen die emotioneel geblokkeerd zijn kunnen niet van anderen houden. Zelf kruipen ze nooit uit hun schulp, maar liefde zonder betrokkenheid bestaat niet. Iedereen heeft wel problemen, maar als die geuit worden gaan ze vanzelf weg en is er geen therapie nodig.

Een verhaaltje Een voorbeeld in een verhaaltje.
Zegt een patiënt tegen haar therapeut: ‘Ik ben stapelgek op u.’
‘Therapeut: ‘O ja?’
Patiënte: ‘Ja, ik ben smoorverliefd!’
Therapeut: ‘Geweldig! En hoe voelt u zich nu?’
Patiënte: ‘Ik vind het heerlijk om aan u te denken, om in gedachten met u te praten. Als ik na een sessie bij u wegga, voel ik me helemaal gelukkig. Ik vind het fijn mijn gevoelens met u te delen. Zullen we nu maar weer verder gaan met onze sessie?’
Therapeut: ‘Maar wilt u dan niet weten wat ik hiervan vind?’
Patiënte : ‘Nee!’
Fantastisch nietwaar? Heerlijk toch, als je je gevoelens frank en vrij kunt uiten, en vooral tegenover iemand die je begrijpt!