ALS DE VOS DE PASSIE PREEKT…

VRIJHEID 

Vijanden van onze vrijheid bevinden zich niet ergens buiten ons, maar in ons binnenste. Daar zitten de ketenen die ons vastbinden.
Vaak zijn we niet vrij, onder meer om onze bezorgdheid en angst voor de toekomst, net zoals die Japanse generaal die gemarteld zou worden.

Kijk naar de vogelen des hemels, let op de leliën des velds. Jezus heeft het over dezelfde geesteshouding, maar hij drukt zich wat poëtischer uit: ‘Zie naar de vogelen des hemels, let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet. Maakt u dan niet bezorgd!’ Wat is het moeilijk om dit in de praktijk te brengen! Zelfs Jezus was in het aangezicht van de dood aan wanhoop ten prooi . Zelfs hij voelde zich gedeprimeerd en angstig. Als we die keren van angst willen verbreken, moeten we net doen als Jezus: de angst onder ogen zien en ermee praten alsof het een persoon is.
Doe dat liefdevol, zonder agressie, want de angst zit, vermomd als behoedzaamheid, in onszelf. Zeg tegen je angst : ‘Ik begrijp waarom je er bent, maar ik vertrouw op God.’ En als je merkt dat je diep in je hart een gevoel van dankbaarheid kunt opbrengen, wees dan bij voorbaat dankbaar voor de gevolgen van je gebed. Dat zal fantastisch helpen. Dank God voor alles wat er nog kan gebeuren.

Er zijn meerdere redenen waardoor onze vrijheid beperkt wordt, en soms zijn we er ons niet eens van bewust. Neem nu eerzucht…
Eerzucht kan heel goed zijn. Maar het is verschrikkelijk als je een slaaf van je eigen eerzucht bent geworden. Mensen die zich helemaal laten leiden door hun eerzucht, worden geleefd door anderen. Maar dat hoef ik je niet uit te leggen, want dat soort mensen kennen we allemaal wel. Wat kun je doen als je het slachtoffer van je eerzucht bent? Ga in gedachte naar God en laat Hem weten dat je er van overtuigd bent dat de toekomst in Zijn handen ligt. Zeg tegen God : ‘God, ik vertrouw erop dat ik de toekomst aan U kan overlaten. Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om mijn dromen te verwezenlijken, maar of het allemaal lukt, laat ik over aan U’. Prijs je daarna gelukkig met wat er uit een dergelijke houding kan voortvloeien. Dit zal je vrede en vrijheid brengen.( gepubliceerd 27 mei 2020)