ALS DE VOS DE PASSIE PREEKT…

DE LIEFDE

Een moeilijk thema is ontegensprekelijk ‘de liefde,’ want in haar alomvattendheid en mysterie is de liefde bijna net zo ondoorgrondelijk als God zelf. Af en toe vangen we er een glimp van op en dan begrijpen we vaag wat liefde is. Maar ik vermoed dat niemand ten volle begrijpt wat dit mysterieuze iets, wat wij ‘liefde’ noemen, in werkelijkheid is.

De kikker en de prinses Het moeilijke liefdesthema wil ik het illustreren met een sprookje. Sommigen onder u zullen wellicht dit sprookje kennen. Hier komt het.
Er was eens een mooie prinses die in het bos ging wandelen. Plotseling zag ze een kikker, die haar heel hoffelijk groette. De prinses schrok zich een hoedje. ‘Koninklijke Hoogheid,’ zei hij, ‘ik ben geen echte kikker. Ik ben een prins, maar een boze heks heeft mij in een kikker omgetoverd.’
De prinses, die goed van inborst was, antwoordde: ‘Is er iets wat ik kan doen om de betovering te verbreken?’
‘Ja,’ zei de prins. ‘De heks heeft gezegd dat de betovering zal worden verbroken als ik een prinses vind die van mij houdt en die drie dagen en nachten bij me wil blijven. Dan word ik weer een prins.’ De prinses kon al meteen de prins zien die in de kikker verborgen zat. Ze nam hem mee naar het paleis. ‘Wat is dat voor een walgelijk beest dat ze overal met zich meesleept?’, vroeg iedereen zich af.
‘Nee,’ gaf ze steeds ten antwoord, ‘dat is geen walgelijk beest. Dat is een prins.’ En ze hield de kikker dag en nacht wij zich. Ze zette hem op tafel of, als ze sliep, op het kussen van haar bed. Na drie dagen en drie nachten werd ze ’s morgens wakker en daar stond de jonge, knappe prins, die haar dankbaar de hand kuste. Ze had de betovering verbroken en nu was hij weer veranderd in de prins van vroeger.

Dit sprookje slaat ook op ons. Op de een of andere manier zijn we ooit allemaal in kikkers veranderd, en nu zoeken we ons hele leven lang naar iemand die de betovering kan verbreken en die ons weer kan veranderen in degene die we vroeger waren! Zou Jezus dat misschien bij jou kunnen doen? Of God? Of misschien wel die patroonheilige die we graag aanbidden ?
Wie God is, weten we niet. God is het Onbekende, God is het Grote Mysterie, God is Liefde. Telkens wanneer jij liefhebt, deel je in zijn goddelijkheid en zijn genade.
En kunnen we ons een God voorstellen die zo goed is als een mens maar kan zijn?
Kun jij je voorstellen dat God misschien wel roept: ‘Engelen! Trompetten! De prins is in aantocht! De prins is in aantocht!’
Denk je dat God jou zo zou behandelen? Zelfs terwijl hij al je tekortkomingen kent?
Daar moet je eens over nadenken, want we hebben de neiging te gaan lijken op de God tot wie wij bidden. (gepubliceerd 10 juni 2020)