Actueel nieuws

Op zaterdag 16 december ’23 wordt Willebroek in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Campos Smet David Emanuel, geboren te Lissabon op 9 december 2020. Kindje van Baptista de Campos Smet Francisca en Johan Smet.

Wij wensen de ouders, grootouders, peters en meters van harte proficiat.

In de gedachtenisviering van zondag 10 december 2023 om 10 uur gedenken we in de St.-Amanduskerk te Blaasveld Marcel Mergits die te Mechelen overleed op 30 oktober 2023. Hij werd te Mechelen geboren op 28 juli 1940 en was de echtgenoot van Rosette De Gang. De uitvaartplechtigheid vond plaats te Blaasveld op woensdag 15 november 2023. En Mathilde Peeters die te Willebroek overleed op 8 november 2023. Zij werd te Blaasveld geboren op 10 mei 1925 en was de weduwe van Jan De Prins. De uitvaartplechtigheid vond plaats te Blaasveld op zaterdag 18 november 2023.

In de gedachtenisviering van zondag 10 december 2023 om 11 uur in de St.-Niklaaskerk te Willebroek gedenken wij Marie-Louise Steenmans die overleed te Mechelen op 13 november 2023. Zij werd te Heffen geboren op 22 april 1913. De uitvaartplechtigheid vond plaats te Willebroek op zaterdag 18 november 2023.
Boerenkrijg in Willebroek

Het is weer de moeite om de kerk binnen te lopen … Het gemeentebestuur organiseert in de St.-Amanduskerk te Blaasveld de de tentoonstelling ‘Boerenkrijg in Willebroek’. De officiële opening vindt plaats op zaterdag 2 december om 13.30 uur. 

De tentoonstelling bezoeken kan op 2, 3, 9 en 10 december van 14 tot 17 uur. Op donderdag 7 december ’23 wordt naar aanleiding van deze tentoonstelling om 20.15 uur ook de film ‘Weerstand 1798’ vertoond. Ook dan kan vanaf 19 uur de tentoonstelling bezocht worden. Zowel de tentoonstelling als de film zijn gratis toegankelijk.


Christelijke BasisBeweging

Woensdag 6 december: Film “Duty of Care

Nu we op 3 december door de manifestatie in Brussel zijn opgewarmd, bekijken we opnieuw de film van Nick Balthazar. Om 19.30 uur in het Romerohuis.

___

Romerohuis | Rijweg 110B, 2870 Puurs
Contactpersoon | Fons Heirbaut | 03 289 65 81
www.cbbvzw.be | info@cbbvzw.be

Meditatie bij de bron

Meditatie bij de bron: ‘Uitzien naar licht en bidden om vrede.’

De wereld is in geen goede bedoening en sommige conflicten zijn bloederig en lijken uitzichtloos. Waar wij tot voor kort ons veilig waanden, groeit de onzekerheid. En deze duistere situatie valt nog samen met de donkerste maanden van het jaar. Uitzien naar licht en ons voeden aan hoopgevende visioenen, hoe oud en oud-testamentisch ze ook zijn, zijn dus welgekomen.

Daarom gaan we weer “zitten aan de bron”. De kleine gemeenschap die reeds sinds 1978 in Willebroek aanwezig is nodigt jullie in de weken voor Kerstmis in een wekelijkse meditatie in de St. Niklaaskerk van Willebroek op donderdagavonden 7, 14 en 21 december van 19 tot 19.45 uur.

We zien uit naar licht en bidden voor vrede.

Welkom namens Maria, Mieke, Waltraud en Leo [kleine gemeenschap].

&

Multireligieus gebed voor vrede in Palestina, vrede in Oekraïne

Het ziet er maar somber uit in de wereld van vandaag, in Oekraïne, in Palestina, maar ook elders op vele plaatsen in de wereld.

In de tijd van toeleven naar Kerstmis, het feest van de vrede, en over de strijdende partijen heen verbonden met alle slachtoffers van dit geweld en met hen die bij elk volk en boven de partijen heen zich inzetten en zich blijven inzetten voor vrede, bidt de kleine gemeenschap “Zonder naam”.  Die kleine gemeenschap ontstond in 1978 – 45 jaar geleden – vanuit de spiritualiteit van de Latijns-Amerikaanse basisgemeenschappen. Zij beleven geloof in verbondenheid met maatschappelijk inzet voor en met de armgemaakte mensen en voor de bewaring van de schepping. En dit jaar uitdrukkelijk ook in openheid naar andere religies en levensbeschouwingen.

Ze nodigt allen uit die met haar via gebed de vrede afsmeken en geloven in de kracht van dialoog en samenwerking. Voor dit gebed sluiten we aan bij ‘Meditatie bij de bron’.

Meer info bij leo.bernaerts@telenet.be


Iedereen Feest – jaarkalender
De nieuwe ‘Iedereen Feest!’- kalender is er. Zoals elk jaar vertelt deze unieke jaarkalender veel over de feestdagen van de religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in België. Met deze mooi ontworpen en uniek geïllustreerde kalender kan je buren, vrienden, klasgenoten of collega’s beter leren kennen. Bestellen kan je via deze link.