DE GOEDE WEEK EN PASEN – EEN IMPRESSIE

De Goede Week en Pasen 2016 werden in de hele parochie Willebroek intens en met liefdevolle zorg gevierd. Tijdens de avondvieringen van de Goede Week verzamelde de hele parochiegemeenschap Willebroek in de Sint-Niklaaskerk. Pasen zelf vierde elke gemeenschap onder de eigen klokkentoren. Een terugblik in woord en vooral beeld.
De bijhorende foto’s geven een impressie van de vieringen van de Goede Week, gemeenschappelijk voor de hele parochie in de Sint-Niklaaskerk en van de zondagse paasviering in elke kerk in eigen kring.

Biechtviering, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag – samen vieren in de Sint-Niklaaskerk

Na een serene biechtviering met handoplegging op woensdagavond , worden de meubels in de kerk door bereidwillige aanwezigen in de vorm van een cenakel opgesteld .

In de herdenking van het laatste avondmaal tijdens de viering van Witte Donderdag gebeurt de voetwassing van twaalf parochianen die in het cenakel zitten .Daarna volgt een sfeervolle viering. Tijdens de Gloria luidden de klokken voor het laatst.
Na deze viering zijn er vele helpende handen nodig om de kerk volledig leeg te maken om zo een sobere sfeer te creëren voor Goede Vrijdag.

De kruishulde op de avond van Goede Vrijdag , die doorgaat op het koor van de kerk, is een zinvolle plechtigheid waarbij iedereen zijn of haar persoonlijk stiltemoment heeft bij het voor het hoofdaltaar opgestelde kruis .

De paaswake op Stille Zaterdag begint met de wijding van het vuur, het ontsteken van de nieuwe Paaskaars met de wijding van het licht . Daarna wordt het licht van de Paaskaars aan iedereen in de kerk doorgegeven door het ontsteken van het kaarsje dat elke gelovige in handen heeft .
Na de wijding van het licht volgt de wijding van het water waarmee het volgende jaar de dopelingen zullen gedoopt worden en bij een uitvaart de kist of urne gezegend zal worden. Vroeger werden er tijdens de paaswake nieuwe volgelingen gedoopt. Alle gelovigen worden gezegend met het pas gewijde wijwater .
De Paaskaarsen van alle lokale gemeenschappen ontvangen het licht van de Paaskaars. Na de viering worden deze kaarsen meegenomen naar de andere kerken van onze parochie. In de paaszondagviering doen ze daar hun plechtige intrede.
Na deze stemmige viering is de stilte van deze zaterdag voorbij en kunden de klokken – terug uit Rome – weer luiden.

Pasen in Sint-Niklaaskerk

Met Pasen , de opstanding van Jezus , zit de kerk overvol met mensen van jong tot oud en van vele nationaliteiten . De viering wordt afgesloten met de zegen van de priester en een zalige paaswens. Tijd voor lente en nieuw leven op vele vlakken!

Pasen in de Sint-Amanduskerk

Op paaszondag is er een mooie paasviering in onze kerk van Blaasveld. Ook de kandidaat-vormelingen en hun begeleiders zijn betrokken.  Dankzij hen en  de voorgangers, koster, lector en andere medewerkers wordt deze paasviering een indrukwekkend moment van samenhorigheid, een deugddoende viering. De begeestering van het zangkoor wekte een groot enthousiasme bij alle gelovigen. 

Pasen in de Sint-Jan de Doperkerk

Ook de Tisseltse geloofsgemeenschap viert op zondag zijn Pasen. De intrede van de paaskaars, gewijd tijdens de paasnacht, is een plechtig moment.

Pasen in de Sint-Jan Baptistkerk

De mooie paasviering in de kleine maar stemmige kerk van Heindonk wordt afgerond met de vrij recent in het leven geroepen traditie van de toreneierenworp.

Met dank aan de fotografen van dienst – gepubliceerd april 2016 –