19 MAART – VADERDAG EN FEEST HEILIGE JOZEF

Ik beloofde een tekst te maken bij vaderdag.
Als uitgangspunt wou ik wat op internet zoeken. Wat blijkt: heel veel teksten over moeders , maar over vader vind je vooral teksten bij overlijden….
Dat deed me nadenken…

Vaderdag op 19 maart, feest van Sint-Jozef

Bij ons thuis stond Sint-Jozef op de schouw. Mijn vader, leraar houtbewerking, had een diepe bewondering voor de heilige Jozef. Als kind dacht ik dat het met zijn beroep te maken had . Was Sint-Jozef geen timmerman?
In sommige landen worden vaders en het vaderschap jaarlijks in het zonnetje gezet op 19 maart, de naamdag van Sint Jozef. Hij wordt namelijk beschouwd als het ideaalbeeld van de vaders. Sint Jozef was de man van Maria en de (wettige) vader van Jezus.
Vaderdag wordt op deze dag gevierd in België (voornamelijk in Antwerpen en de Kempen), Spanje, Italië, Portugal, Liechtenstein en sommige Midden- en Zuid-Amerikaanse landen.

Overgewaaid uit….

Wie denkt dat enkel Halloween en Black Friday en….uit Amerika komen, heeft het mis. Net als Moederdag, komt ook Vaderdag overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar het een niet-religieuze viering van vaders betrof, die altijd in juni (meestal de derde zondag) viel. De viering werd pas vanaf de jaren 1950 in West-Europa overgenomen.
In Antwerpen, net als in Italië, Spanje en Portugal werd daarom ,grotendeels als katholieke reactie op die import, gekozen om het feest op de naamdag van Sint-Jozef te zetten – iets wat in Antwerpen overigens ook met Moederdag en Maria-Hemelvaart (15 augustus) gebeurde .En zo is , zelfs hierin , België verdeeld. Maar in vele gezinnen wordt zowel de “valse” als de “echte” Vaderdag gevierd en dat is best ok want vaders verdienen het om aandacht te krijgen .
Anderen doen aan het hele commerciële gedoe helemaal niet mee en zeggen : vaders verdienen elke dag geëerd te worden, wat ik, als moeder niet tegenspreek. Een oud Vlaams spreekwoord schiet mij te binnen: “Wie werkt voor vrouw en kind en wordt door hen bemind? ’t Is vader!”

“Vaders”… ik zocht nog wat teksten op

“Zonder de woorden van je vader, zonder zijn hand op je schouder zou je nooit geworden zijn wie je nu bent. En voor jou geldt hetzelfde!”( Martin Gray)

“Een gewone goede vader, dat is onbetaalbaar” (Phil Bosmans)

“ De dood van mijn vader betekende het einde van zijn leven, echter niet het einde van mijn relatie tot hem-geheim dat ik vroeger nooit zo duidelijk begrepen had.” (Fr. Buechner)

“ Het leven verloopt niet volgens een instructieboek. Daarom hebben we vaders nodig “( H.J. Brown)

“ Het is een vrome wens van alle vaders dat wat hen zelf niet is gelukt, verwezenlijkt te zien bij hun zonen” ( J.W. von Goethe)

“Een wanhopige vader vroeg de Baal Sjem Tov wat hij moest doen nu zijn zoon God de rug had toegekeerd. “Meer dan ooit van hem houden” was het antwoord (Jiddische wijsheid)

Aan alle vaders: fijne Vaderdag!
anita


Een beeldje van de slapende Jozef © Jeffrey Pioquinto, SJ

DE SLAPENDE JOZEF

Wat deed Jozef toen Maria zwanger bleek? Hij ging slapen. En dat is een heel verstandige reactie, ondervond Johan Verschueren afgelopen jaren.

Jozef was voor mij lange tijd een symbool van zwakte en naïviteit

De laatste tijd heb ik meer oog gekregen voor de figuur van Jozef en ontwikkel ik steeds meer sympathie voor hem. Lange tijd vond ik hem maar een grote nul. Iemand waarvoor ik eerder plaatsvervangende gêne dan bewondering voor voelde. Zijn jonge verloofde niet de laan uitsturen omdat ze zwanger werd – én niet van hem – kon ik moeilijk als heldendaad of daad van liefde zien. En vervolgens met haar geen betrekkingen hebben, zoals het verhaal delicaat aangeeft, was al helemaal onbegrijpelijk. Dat zegt natuurlijk meer over mij dan over Jozef. Ik betrap me erop dat ik kind ben van mijn eigen tijd; té postmodern én liberaal om voor Jozef spontaan veel begrip te kunnen koesteren.

Jozef de slaapkop

En toch kantelde dit in de laatste jaren. Dat heeft te maken met Jozefs slaappatroon en met zijn dromen. Dankzij het evangelie van Matteüs krijgen we zicht op Jozef: hij is een slaper. En in zijn slaap gebeuren allerlei belangwekkende dingen. Als er crisis is in zijn leven, ligt hij er niet wakker van. Eerder treedt hij in een onrustige slaap, waarin engelen hem onderhoudend bezighouden. Tot viermaal toe in die eerste twee hoofdstukken van Matteüs’ evangelie. Dankzij de eindverantwoordelijkheden die ik de laatste jaren droeg, leerde ik dat het omgaan met crisissen op de wijze van Jozef, een voortreffelijke manier van werken is. Afstand nemen van het probleem. Niet hals over kop of impulsief reageren. Gaan slapen.
Als ik dat doe, vallen veel puzzelstukjes op hun plaats. Er komen vaak onverwachte, creatieve oplossingen aanvliegen, die achteraf hout blijken te snijden. Geen wonder dat men engelen met vleugelen uitbeeldt.

Kwetsbaar aan het licht komen

De heilige Jozef is voor mij een leiderschapsmodel geworden. Met grote bewondering koester ik hem. In zijn overwegingen kiest hij steeds voor het grotere goed, steeds voor anderen, nooit voor zijn particuliere eigenbelang, en zijn oplossingen zijn steeds creatief. Dankzij mensen als Jozef kan God in deze wereld kwetsbaar aan het licht komen en toch kans maken om open te bloeien. Je hoeft geen grote verantwoordelijkheden te dragen om ook vandaag in je gewone leefomgeving keuzes te maken zoals Jozef. Laat de engelen toe in je slaap, en geef het mysterie van Gods menswording ook vandaag kansen in je omgeving.

bron: Ignis – ingekort

gepubliceerd maart 2020