KIEZEN VOOR EEN KATHOLIEKE SCHOOL, WAT BETEKENT DAT?

Elk jaar, de eerste weekdag van de maand september, openen tal van schooldeuren weer voor het nieuwe schooljaar. Ook de deuren van de katholieke scholen slaan open. Dat brengt ons bij de vraag : wat is de eigenheid van een katholieke school ? Kun je nog van een katholieke school spreken of is dat allemaal toch verwaterd ? Waarom kiezen voor een katholieke school ? We zetten een aantal visies op een rijtje …

Katholieke dialoogschool

Bij de koepelorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen lees ik : “Op het kruispunt van onderwijs, Kerk en samenleving verwelkomt de katholieke dialoogschool gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Zonder uitzondering nodigt ze leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders uit aan haar onderwijsproject mee te werken. Vanuit haar christelijke inspiratie wil ze ieder hiertoe uitdagen, motiveren en kracht geven.” (katholiekonderwijs.vlaanderen)
Een hele boterham alvast. Maar ik ontdek dat het katholieke onderwijs er is voor iedereen. Hiermee vervult ze zeker één van de geestelijke werken van barmhartigheid : de onwetenden onderwijzen. Hier valt ook de term ‘dialoogschool’, een begrip waar al heel wat inkt over vloeide. Wat wordt er mee bedoeld ? Ook dat vind je terug op de site van Katholiek Onderwijs Vlaanderen : “In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na te denken, en te verdiepen. Vanuit haar opdracht brengt de school zelf in woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in dit gesprek binnen.”

Gist in het deeg

In een interview met Kolet Janssen, zelf ex-godsdienstleerkracht en auteur, door VRT zegt ze : “Het aantal mensen die op een katholieke school leven vanuit hun katholieke geloof is beperkt, zowel bij leraars als bij leerlingen. Dat is een feit waar je niet omheen kunt. Het geldt voor onze hele maatschappij en het zal voorlopig niet veranderen.
Maar wij christenen halen dan de gelijkenis van de gist in het deeg te voorschijn. Een heel klein beetje gist laat het hele deeg rijzen. Ook een kleine groep overtuigde christenen of katholieken op een school kan het verschil maken. Tenminste als zij de kans krijgen om elkaar te bevestigen en hun stem te laten horen in de keuzes die de school maakt.
Een katholieke school is een droomschool. Een school die droomt van leerkrachten die altijd het beste zien in elke leerling en in elkaar. Een school waar leerlingen elkaar en hun leerkrachten alle kansen geven. Waar mensen elkaar niet opgeven, ondanks alles. Waar niemand om welke reden dan ook uit de boot valt. Het is goed om daarvan te dromen.”

We houden niet genoeg van elkaar

Koen Lemmens ,van denktank Logia, heeft het over de liefde in de katholieke dialoogschool. “We houden niet genoeg van elkaar, we zien te veel het verschil, niet wat ons bindt : Jezus Christus. Het zit in dat houden van, dat is toch de basis van ons gelovig zijn en is, voor mij, ook de basis van de katholieke dialoogschool. Je kunt niet van een ander houden als je niet van jezelf houdt. Vandaar, geloof eerst in je oorsprong, je christelijke inspiratie en open dan de wegen naar de andere inspiraties.” En Lieven Boeve sluit er bij aan : “De basis van onze dialoogschool is dat boekje van 2000 jaar geleden, van Jezus van Nazareth.”

Leeftocht

Om alle scholen te steunen in hun zoektocht naar hun katholieke identiteit geeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen maandelijks een tijdschriftje uit : Leeftocht. Het is een tijdschrift voor onderwijsmensen, wil hen wakker schudden en confronteren met zichzelf, anderen, de samenleving en God. Het tijdschrift nodigt in alle vrijheid uit tot bezinning, verdieping, reflectie, uitwisseling én gesprek. In een wereld van verscheidenheid geeft Leeftocht op die manieren impulsen aan de katholieke dialoogschool. Vraag is natuurlijk wie wil ‘gestoord worden door God’ in zijn dagelijkse schoolwerk, dat zo al heel hectisch is …

Christelijke normen en waarden

Ik legde ook mijn oor te luisteren bij de scholen in de buurt. Nog in volle vakantieperiode was dat niet eenvoudig.
Annick Mees uit de Sint-Carolusschool in Ruisbroek laat weten : “We brengen onze christelijke normen en waarden op een eigentijdse manier over bij onze kinderen. Deze waarden worden concreet gemaakt door een gepaste voorbeeldfunctie en door aandacht te hebben voor christelijke beleving doorheen het schoolleven. We hebben hierbij respect voor ieders persoonlijk geloof en overtuiging. Onze school is geworteld in de parochie/ lokale gemeenschap. Daar werken we dan ook mee samen. De algemene zorg voor onze kinderen en leerkrachten in christelijk perspectief noemen we pastoraal.”
En vanuit de Onze-Lieve-Vrouw-presentatie lagere school Bornem klonk het : “We zijn een katholieke school en gaan ervan uit dat je mens wordt in verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. Wij hechten belang aan christelijke waarden en spiritualiteit. Zo willen we onze eigen katholieke identiteit bewaren en uitdragen maar ook respect hebben voor andere culturen en geloofsvisies. Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan : adventsverwerking, bezinningsmomenten…In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. Ons doel is de kinderen te helpen om te groeien in hun geloof. Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies.”

Inge Hauchecorne – gepubliceerd augustus 2017

Meer info over de katholieke lagere scholen in de gemeente Willebroek, vindt u bij INTERESSANTE LINKS