11 NOVEMBER – VREDESVIERING IN BLAASVELD

11 novembervieringen in Blaasveld: het is een traditie van wellicht honderd jaar. Ik kreeg er mee te maken toen men het, bij gebrek aan voorgangers, wilde afschaffen. Gelukkig gebeurde dat niet.

14-18
Dat de bevolking van Blaasveld fel leed onder de grote oorlog weten we uit geschriften uit die tijd.
Pastoor Anthonus (pastoor in Blaasveld van 1903 tot 1924) liet voor het bisdom een uitgebreid verslag na.
“Na 4 augustus 1914 werden er militaire verdedigingswerken gemaakt in de kom van ’t dorp.129 huizen werden afgeslecht of in brand gestoken, waaronder de pastorij……..de kerktoren diende als observatiepost………30september: twee levendige aanvallen…..de kerk werd zwaar getroffen: 8 bommen ten minste kwamen neer; de toren werd afgeschoten, het hoog koor met hare schone geschilderde ramen vernietigd, het orgel, het gestoelte verbrijzeld….de kerk was onbruikbaar geworden…….in ’t algemeen gesproken is de openbare zedelijkheid goed gebleven; hier en daar maar een geval die met de Duitsers aan hielden, en die werden nog met de vinger gewezen……Er waren 67 parochianen die dienst hadden genomen </span></span><span style=”color: #000000;”>in het Belgisch leger, 12 hebben zich vrijwillig aangeboden, 9 zijn als helden op’ t slagveld van eer gevallen……”

Op het einde van de oorlog bleek de ravage groot: de kerk bijna totaal verwoest; 185 huizen totaal vernield en 215 bleken slechts gedeeltelijk bewoonbaar.
15 mensen verloren het leven als soldaat of als burgerlijk slachtoffer.
Het grafmonument voor de gesneuvelden, het erekerkhof van de oud-strijders en het Heilighartbeeld van de plaatselijke beeldhouwer Herman De Cuyper, herinneren nu nog aan die droevige periode.

Jeugdherinneringen
Fons de Vleeschouwer werd in 1949 geboren en zat in 1960 in het 6de studiejaar van de gemeentelijke jongensschool. Hij vertelt het volgende:
“11 november was voor de leerlingen van het 6de leerjaar een heel bijzondere dag. Voor iedereen was het een vrije dag, maar wij moesten een half uur voor de viering in de kerk, op school zijn.
Onze meester, meester Vertongen – bijnaam “DEN BLEK” – was voorzitter van de nationale strijdersbond van Blaasveld . Hij kon over de oorlog vertellen alsof we er middenin zaten. Hij wees ons op onze plichten op 11 november. Met een kleine Belgische driekleur, geborduurd met gouddraad en een gouden piek bovenop de vlaggenstok, trokken we in stoet naar de kerk. De kerk zat toen nog vol gelovigen. Het gemeentebestuur, zo goed als allemaal kerkgangers, zaten op de eerste rij.
Het sermoen van de pastoor stond in teken van herdenking en “nooit meer oorlog…”
Wij, jongens van 11, hadden vooral oog voor de gendarmes in hun strak uniform. Wat staken ze schril af tegen Jef Van Zaelen, onze hulp-veldwachter, en de schrik van de meeste kinderen van ’t dorp.
Onder de consecratie werden alle vlaggen ingetogen in de richting van de priester gericht. Op het einde speelde de koster, onze nonkel Jaak, het vaderlandslied. Dat was het spannendste moment.
Eenmaal buiten werden er aan verschillende monumenten bloemen gelegd (waarschijnlijk creaties van Maria Van Toon) en klonk er een eresaluut op een klaroen, mogelijk het ”te velde”.
De dag erna moesten we een opstel schrijven.
Die 11 novembervieringen zijn een rode draad door ons familiaal leven en er is nog steeds de traditie om met het volledige gezin aanwezig te zijn op 11 november. We beloofden het aan ons moeder. Het is een vredesviering geworden, maar onze helden krijgen nog jaarlijks hun eerbetoon.”
Een super eerbetoon was het concert ” In Blaesveltse velden… “van de koninklijke fanfare De vrienden van ’t recht op 11 en 12 maart 2017. Men spreekt er nog over!

Om over na te denken
…weet je: de Eskimo’s verdienen de nobelprijs voor de vrede, want het woord oorlog bestaat niet in hun taal.
…Als je vrede wil sluiten met je vijand, werk dan met hem samen, dan wordt hij je partner, zei Nelson Mandela
…ik droomde er van een kind op de wereld te zetten dat op zekere dag zou vragen: Moeke, wat is dat eigenlijk oorlog?
….oorlog is mensenwerk, vrede ook!
…wanneer de macht van de liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen (songwriter Jimi Hendrix)
….en er is geen weg naar vrede; vrede is de weg…

anita – gepubliceerd november 2018