foto’s

SPONSORTOCHT VORMELINGEN 29 MEI 2021
Inspirerende momenten in de parochie Willebroek
Eerste communie 2021 – Sint-NIklaaskerk
Herinrichting Sint-Niklaaskerk 2012
Tafel van de ontmoeting – Sint-Niklaaskerk
Vormsel 2020 : Soep-op-de-stoep december 2019

In en rond de Sint-Niklaaskerk Willebroek
Vormsel 2020 : Geloofstocht september 2019
In en rond de Sint-Jan Baptistkerk Heindonk
Vormsel 2020 : Catechesemomenten januari 2020
In en rond de Sint-Amanduskerk Blaasveld
In en rond de Sint-Jan de Doperkerk Tisselt
40-dagentijd 2020
Eerste communie en vormsel najaar 2020