WENEN – KERSTMIS 2019 – DE KRACHT VAN EEN KIND

Samen warmte delen

Deze dagen voor kerstmis wordt de kalender bepaald door activiteiten en momenten om samen warmte te beleven. In Vlaanderen organiseert Studio Brussel voor de zoveelste maal de warmste week, tallozen, jong en oud trachten hun steentje bij te dragen. Jaar na jaar gaat het ingezamelde bedrag de hoogte in. Ook hier in Oostenrijk hebben we allerhande acties in de kerstperiode om geld in te zamelen voor een goed doel. Toch één moment in het jaar is er bereidheid om aan een warme samenleving bij te dragen.
Mooi zo, laten we om ons heen kijken of we niemand vergeten hebben. Of iedereen wel in die warmte kan en mag delen.
En, laten we niet vergeten na Kerst en feestgedruis van Nieuwjaar, die warmte verder te delen met elkaar. We hebben daar alle redenen toe. Want Kerstmis vertelt ons ieder jaar opnieuw over de kracht van een kind. Een Kind dat voor alle mensen een warme en vredevolle wereld wil. De boodschap van dat Kind, zijn kracht, kan alleen maar in mensen – in jou en mij – zicht en tastbaar worden.

De weerloze kracht van een Kind

In de komende jaaroverzichten zullen we geconfronteerd worden met een opsomming van kinderen die geen levenskansen kregen, die te vroeg werden weggerukt van hun ouders door ziekte of ongeval of erger nog door een wanhoopsdaad van een van de ouders. Vergeten wij ook niet de vele kinderen die stierven op de vluchtelingenroute onderweg naar een beter leven.
Een Kind van een vluchteling dat het geweten van de wereld heeft wakker gemaakt.
Het is de kracht van een kind dat onze ogen wil openen voor alle nood in de wereld.
Ik denk automatisch aan de kinderen in ons opvanghuis, aan Great, Alexandra, Kristian, Diamond, Succes, Hannah, Lukas, Samira, Amanda die het voorbije jaar kort of langer bij ons verbleven. Alle kinderen van getekende vrouwen door een leven van prostitutie, lichamelijk en psychisch geweld aan de rand van de maatschappij, maar vol liefde voor hun kind vaak het enige doel(levenskracht) in hun leven.
’Het is de weerloze kracht van een kind dat ons uitdaagt bloemen van vrede te brengen in onze wereld. Ooit, een kind, in een stal midden het open veld in Betlehem. Dat kind zorgde ervoor dat de jaartelling op 0 sprong, een nieuw begin voor de wereld. Het is de kracht van een kind dat ons telkens weer een nieuw begin laat maken.
Die weerloze en kwetsbare kracht van een kind, van het Kind, wens ik jullie graag toe met Kerstmis. Vergeten we dat Kind niet, anders wordt het maar een leeg Kerstfeest. Een beetje gezelligheid, voor even maar! Want de liefde van het Kind in Betlehem, heeft onze wereld meer dan ooit nodig.

Het geboortekaartje van Kerstmis

Graag wil ik met jullie dan ook het geboortekaartje van Kerstmis delen…

Kerstmis
Het geboortekaartje
van God
in onze tijd
draagt de naam van
naamloze kinderen,
miskend,
uitgesloten,
misbruikt,
mishandeld.

De geboortelijst
is niet vrijblijvend.
Hij ligt op vele maar
vaak verdoken plaatsen.
We hebben nodig:
begrip, bescherming,
groeikansen en toekomst.

We zoeken
nog een kraambed,
een gemeenschap
die deze kinderen
levenskansen wil geven.

Wie wil er peter en meter zijn?

Ik wens jullie van harte een zalig en vredevol Kerstfeest, met de kracht van een Kind om samen nieuwe wegen te gaan.

Zr. Anne-Marie Dierick, Salvatorianes
Schlossberggasse 2A-4 1130 Wien
00 43 6764918739

Graag vermeld ik evenals verleden jaar het rekeningnummer van Solwodi. Een presentje groot of klein is altijd welkom, trouwens heel veel dank aan diegenen die verleden jaar een bedrag hebben overgeschreven.

IBAN:AT55 3200 0000 1162 4640          BIC:RLNWATWW