C.B.B., ROMEROHUIS… VREEMD VERTROUWDE NAMEN?

In de nieuwsbrief, parochieblad, op de agenda van de website zie je regelmatig activiteiten van C.B.B. aangekondigd. Een (hernieuwde) kennismaking.

Waarvoor staan deze letters?

C.B.B. staat voor Christelijke Basis Beweging. Het is dus een groep mensen, die bewegen en BEWEGING brengen vanuit een bewogenheid, die verwijst naar Jezus CHRISTUS..

Het is ook een BASISbeweging, die zich van onderuit in onderling overleg opbouwt en die in een open geest gedragen wordt door allen.  Verantwoordelijkheid wordt begrepen als dienstbaarheid.

Ontstaan

In de jaren 80 is ze ontstaan, duidelijk geïnspireerd door de Latijns-Amerikaanse Kerk, die een Mgr Romero, en ook een Paus Franciscus heeft voortgebracht. Dit wil zeggen een Kerk die zich vanuit een dienst aan de wereld en aan de schepping verstaat. Vanuit een verantwoordelijkheid voor een samen-leven in respect voor omgeving, zet ze zich in, opdat ook armgemaakte mensen in hun menselijke waardigheid en in hun grondrechten erkend worden.

Activiteiten

Vandaar dat de C.B.B. een Vierde-Wereldbeweging, een vluchtelingenwerk als Argos, Wereldwinkels, Amnesty International, syndicaten, milieubewegingen, Hart boven hard….genegen is en deze waar het kan, mee zal ondersteunen.

Zelf heeft ze tot nu toe jaarlijks een solidariteitsrestaurant georganiseerd waar beginnende kleinschalige projecten door ondersteund worden.

Regelmatig zijn er vormingsactiviteiten die ons helpen de samenleving en de wereld te verstaan. Zien vanuit de armen, oordelen en handelen in de geest van Jezus en zijn blijde boodschap aan de armen, vormen daarbij de weg die we gaan.

Het vegetarisch koken (uit respect voor moeder aarde) wordt gestimuleerd en enkele keren uitgeprobeerd…

Een moeilijk woord: spiritualiteitsbeweging

C.B.B. is niet direct een sociale beweging, maar is eerder een spiritualiteitbeweging. Dat wil zeggen dat zij een ontmoetingsplaats is van mensen die zich bewogen weten om wat er in de kleinere en bredere wereld afspeelt aan recht en onrecht. Zij weten zich in die wederzijdse ontmoeting bemoedigd om desnoods tegen de stroom en de tijdsgeest in “op te komen voor al wie of wat in hun grondrechten geschonden worden”. Zij biedt daartoe ook vorming aan vanuit een open christelijke geest.

Zij organiseert o.a. maandelijkse vieringen, voorbereid in een avond meditatie met de Bijbel; jaarlijkse vastenweekend (al sinds 1980!); diepzeeduikdagen (een vijfdaagse  bezinning) in november, jaarlijkse vakantie en vormingsweek, KARIBOE genaamd met dit jaar een zestig zeer verscheiden deelnemers/neemsters, waarvan praktisch de helft kinderen tussen een paar maanden oud en 14 jaar)….

C.B.B. een bonte groep

Al van in haar begin is de C.B.B. een zeer verscheiden groep geweest en opteert zij er voor dit te blijven. C.B.B. groeit uit een groep mensen van alle lagen van de bevolking, uit alle culturen, met alle mogelijke achtergronden en verledens, …

Die verscheidenheid wordt als een enorm geschenk ervaren en ook als een opgave: in die verscheidenheid groep blijven…Een echte leerschool voor een multiculturele wereld die de onze meer en meer aan ’t worden is.

ROMEROHUIS & Mgr. Romero

Van zodra C.B.B. een vaste stek had – nu op de Rijweg 110 B te 2870 Puurs – kreeg deze de naam van Mgr. Romero: het ROMEROHUIS. Deze was bisschop van San Salvador (Midden-Amerika) die omwille van zijn keuze voor een Kerkopbouw met en vanuit arme mensen, in 1980 vermoord werd. Nog tijdens zijn leven stond deze bisschop model voor wat C.B.B. is en wil. Wij zijn dus blij dat deze door de bredere Kerk vandaag om deze manier van christen-zijn erkend wordt of -in kerkelijke termen- zal heilig verklaard worden. Op 14 oktober e.k.

“Wij zijn niet om de gekwetste mens heen gegaan…Iets nieuws bij ons volk: de armen zien in de kerk een bron van hoop en hebben er steun aan  voor hun strijd om erkenning van hun waardigheid… De kerk kan niet anders, want ze kent Jezus, die medelijden had met de massa”. Uit Romero’s rede als doctor honoris causa in 1980 te Leuven enkele weken voor hij werd vermoord.

C.B.B. tegen uitsluiting

Tijdens het laatste breed beraad van de CBB in 2012-2013 waar we met zijn allen de beweging inhoudelijk aftoetsten en haar toekomstige koers bespraken, kozen we meer dan ooit voor een inclusieve aanpak binnen onze werkmethode. We blijven zoeken naar een werkmethode, een samenzijn waarin jong en oud, alle standen en rassen, alle mogelijke verscheidenheid  in een open sfeer worden benaderd: niet uitsluiten, maar insluiten en omarmen. Onze leermeesters daarbij zijn de Vierde-Wereldbeweging, Mgr. Romero en zovele anderen.

Iedereen welkom

In deze geest zijn alle belangstellenden welkom op onze activiteiten. Je kan ze volgen in de aankondigingen van het parochieblad (waarvoor onze dank!)  of bezoek onze website

Leo Bernaerts

Activiteiten