WE NEMEN DE DRAAD WEER OP…

 

Het weekend van 12-13 juni 2021 was een blij moment van ontmoeten, samen bidden en vieren, bemoedigen. Een kort verslag uit de vier geloofsgemeenschappen.

 

Sint-Jan de Doper Tisselt beet zaterdag de spits af met een mooie opkomst van trouwe parochianen.

 

Zondag volgde Sint-Jan Baptist Heindonk met een even hartelijk weerzien.  Hier een woordje uit dit dorp:

Goede vrienden en beste medewerkers,

Gaat het met jou? Het is bijzonder lang geleden dat we elkaar nog eens ‘gewoon’ mochten ontmoeten of zomaar vragen: ‘Oe ist? Hoe gaat het met jou?’ Daarom hebben we de voorbije maanden iedere beperkte of soms al te korte ontmoeting leren waarderen, meer dan ooit tevoren. 

Al blijven we moedig volhouden, toch was zondag 13 juni het moment gekomen dat de vieringen opnieuw van start gingen. Eindelijk! Alle remmen losgooien zat er voorlopig niet in. Daarom volgen we nog steeds de richtlijnen op van het nationaal Overlegcomité. De voornaamste beperkingen blijven van tel zoals handen ontsmetten, mondkapje aanhouden en afstand respecteren. We moeten ze tot vervelens toe herhalen. 

Afhankelijk van de oppervlakte bereikt niet elk kerkgebouw het aantal van 100 aanwezigen. Herinner je trouwens voorbije zomer… We hernemen dus ongeveer met hetzelfde aantal van 30 personen.

Bedankt aan diegenen die er al bij waren op 13 juni en we willen iedereen terug oproepen ‘live’ aan te sluiten bij de vieringen. Je bent van harte welkom en we zullen je met open armen ontvangen! Iedere kerkganger groot of klein, is van harte welkom. Het deed deugd elkaar terug te zien en terug te ontmoeten. We hebben je echt nodig, we hebben elkaar broodnodig!

Tot slot een woord van dank aan ieder om alle trouwe inzet waar dan ook. Dank om je immer goede zorgen in onze Heindonkse geloofsgemeenschap. Dank om ieder steentje, klein of groot, dat bijgedragen heeft om het uit te houden en om de dagen ‘op te fleuren’ met een woord of een gebaar van bemoediging en ondersteuning! 

Om het met een beeld uit te drukken: welkom terug aan boord van het kerkschip. Laat God maar de Stuurman zijn van het schip. Hij heeft het roer in handen en leidt ons als een ‘vriendelijk licht’!

 

Sint-Amandus Blaasveld verwelkomde zijn kerkgangers met bloemen aan de kerkpoort.

Bloemen aan de open kerkdeur als welkom.

Bij het binnenkomen, mondmaskers op!

Nieuwe stoelen?

Ze zitten goed!

Lieve mensen met lachende ogen,

een vriendelijke knik, even wuiven nar elkaar,

een klein gebaar dat zo veelzeggend is.

Hé, we zijn blij dat je er ook bent,

eindelijk zijn we er weer!

Blij jullie allemaal gezond weer te zien.

Samen vieren, samen bidden,

Het voelt als na een lange reis

eindelijk weer thuis komen.

Sint Amandus, we zijn er weer!

 

Een verslag van voorganger diaken Mark De Vos over deze drie vieringen:

Ondanks de tweede zondag – normaal gedachteniszondag –  heb ik de viering opgebouwd rond de blijdschap en de dankbaarheid, omdat we na een lange periode van lockdown,  terug samen mochten komen in de kerk om samen te danken, te bidden en te vieren.

Gelijktijdig hebben we gebeden voor de slachtoffers, wereldwijd, maar vooral in onze eigen gemeenschap, alsook voor hun families.

Wij hebben ook gebeden en  onze dank uitgesproken voor de dokters, verpleegkundigen en virologen die niets onverlet hebben gelaten, en bijzonder hard gewerkt hebben met een enorme inzet, om alle patiënten bij te staan, en zo mogelijk te genezen.

De opkomst in Tisselt lag toch wel boven het gemiddelde.

En de opkomst in Heindonk en Blaasveld was vergelijkbaar met de periode voor het coronavirus. Een duidelijk teken dat de mensen de weg naar de kerk niet verloren zijn.

 

Dit weekend waren er ook doopvieringen in Willebroek en Blaasveld. Willebroek één dopeling, en Blaasveld drie. Daar had een van de families in haar enthousiasme wel bijzonder veel familieleden en vrienden meegebracht. De veiligheidsvoorschriften verhinderden de gezellige sfeer niet.  En…ik had mijn rode dalmatiek aangetrokken, als eerbewijs aan de Rode Duivels die de avond voordien gewonnen hadden.

 

Sint-Niklaas Willebroek combineerde de gedachtenisviering met verwelkoming. Ook hier een kort verslag.

Op zondag 13 juni 2021 ging er voor het eerst sinds 2 november 2020 , terug een viering door in de Sint-Niklaaskerk.

Deze viering was tegelijk ook de gedachtenisviering voor de mensen die in mei 2021 en oktober 2020 overleden. De volgende gedachtenisviering zal dan voor de overleden van juni 2021 en november 2020 zijn, zo volgen dan juli 2021 en december 2020 …

Lutgart gaf in haar sermoen een overzicht van de moeilijke tijd, die door het opvolgen van de raad van de wetenschappers stilaan voorbij blijkt te gaan  .

De viering werd prachtig opgeluisterd door een gelegenheidskoor bestaande uit vier vrijwilligers van de parochie .

Op zondag 20 juni was er terug een eucharistieviering met als voorganger priester Hedwig. Ook met een plechtig tintje omwille van de zegening van de vier paaskaarsen voor de vier geloofsgemeenschappen.

 

gepubliceerd juni 2021