TERUGBLIK KERSTVIERINGEN 2019

KERSTVIERING SINT-NIKLAASKERK WILLEBROEK 

Hieronder enkele impressies van het kerstspel dat de vormelingen van Willebroek brachten tijdens de Kerstviering in de Sint-Niklaaskerk. Tijdens de advent kwamen 10 vormelingen en enkele catechisten 3 keer bijeen om toch wel vrij intens te oefenen voor het kersttoneel. Catechist Koen leidde alles weer in goede banen en het resultaat mocht er wezen. De kerstfiguren articuleerden goed, speelden een mooi spel en lieten Jezus geboren worden. Jozef en Maria, de herders en alle parochianen zagen dat het goed was… Met z’n allen zongen we vele mooie en stemmige kerstliederen onder begeleiding van Anne. De kerstfiguren deelden bij het buitengaan ook nog toepasselijke kerstwensen uit en zo werd het een Zalige Kerst voor iedereen.

KERSTVIERINGEN SINT-AMANDUSKERK BLAASVELD

Woensdag 25 december werd in onze Sint-Amanduskerk de kerstviering gehouden in het bijzijn van de kandidaat-vormelingen, die naar jaarlijkse traditie, actief aan de viering meewerkten. Het koor en de vormelingen, gesteund door alle aanwezige gelovigen, zongen afwisselend de mooiste kerstliederen.
Naast het traditionele kerstverhaal over de geboorte van Jezus, brachten onze vormelingen ook een modern kerstverhaal. Dit handelde over ‘de geest van Kerstmis’ in de gedaante van een oude zwerver.
Onze voorganger priester Leo Bernaerts verduidelijkte tijdens zijn homilie, waarvoor die geest van Kerstmis eigenlijk stond en stelde dan ook hierover enkele gerichte vragen aan de kandidaat-vormelingen. Al vlug bleek dat zij heel goed begrepen hadden wat er met dit verhaal bedoeld werd. Zij hadden vast en zeker nauwgezet geluisterd. Het deed deugd te kunnen aanvoelen dat er een geest van samenhorigheid in onze kerk heerste, tijdens de viering. We waren dan ook met velen aanwezig om Kerstmis te vieren.
Het was hartverwarmend te zien en te voelen dat volwassenen en jongeren samen van deze viering genoten.
De geest van Kerstmis was hier duidelijk aanwezig!

En… Kerstmis werd niet alleen op 25 december gevierd! Op donderdag 19 en vrijdag 20 december hadden, naar goede traditie, in onze kerk de kerstvieringen plaats van en voor de leerlingen van de Sint Jorisschool.
Waarom meerdere vieringen? Omdat niet alle leerlingen van de school gelijktijdig in onze kerk passen. Bovendien wil de school ook de kans geven aan ouders, grootouders en sympathisanten om de vieringen bij te wonen.
Immers, die vieringen worden verzorgd door de leerkrachten én de leerlingen van de school. Het kerstverhaal werd op een actuele manier gebracht, er werden beelden geprojecteerd, er was zang en dans, kortom: echte vieringen op kindermaat.
Het is hartverwarmend te zien hoe enthousiast onze kinderen meegaan met het kerstgebeuren. Op het einde was een welgemeend applaus dan ook hun deel. Zij kregen dan ook nog de wensen mee voor een Zalige Kerst en een welverdiend verlof.

KERSTEVOCATIE SINT-JAN DE DOPERKERK TISSELT

Verdorie, ’t was weer om van te snoepen!
Luc, de chef van dienst, had samen met zijn acolieten, een heel feest gerealiseerd.
Er was opmerkelijk veel volk afgezakt naar dat grote gebouw op de hoek van de Blaasveldstraat en de Hoogstraat in Tisselt. De verloederde toren had de mensen er niet van weerhouden om op de jaarlijkse afspraak aanwezig te zijn.
Een oude kerststal, een helle ster, wat kleine kerstboompjes en gepaste sfeerverlichting zorgden voor het geschikte kader.
Het werd écht snoepen, genieten.
Als intro werd het Adeste Fidelis geserveerd met de bijpassende duiding.
De hoofdhap was natuurlijk het kerstverhaal, voorgeschoteld in een hedendaags jasje en door jeugdige Tisselaars als het ware opgediend met Maria en Jozef.
Echte Vlaamse kerstliederen werden door het koor als een saus over het kerstverhaal genappeerd.
Het orgel toverde als tussendoortje ‘In dulci jubilo’, de naam zegt het zelf ‘De zoete vreugde’. En neen, er werd geen ‘Châteauneuf-du-Pape’ geserveerd, maar Hector presenteerde ons als ‘grand cru maison’ het ‘White Christmas’ en Annie bracht met een zeer gesmaakt ‘Ave Maria’ het geheel mooi in balans.
Als kers op de taart pronkte het ‘Eer zij god in deze dagen … Gloria … Gloria in excelsis Deo.
Was iedereen voldaan? Ik geloof het wel.
Het was zeker een geslaagd feest, met heerlijke klanken, mooie duidingen en met echt eerlijke en heerlijke reflecties.
En vooral met de warme boodschap: “Laten wij het licht, de vrede en de vreugde vanuit deze kerstviering meenemen naar huis en doorgeven aan allen die erop wachten. We wish you ‘a merry Christmas’
Parochiegemeenschap St.-Jan wenst U allen ‘a merry Christmas’
Velen bleven, achteraan in de kerk, nog babbelen en nagenieten met een glaasje wijn of fruitsap. Het kerstfeest was begonnen.
Michel Roels
Ps: Dat onze chef ‘Luc Huyghe’ een fornuis heeft met heel veel knoppen, dat is ons bekend, maar hij verrast ons toch steeds weer met wat hij er weet uit te halen.

KERSTVIERINGEN IN RUSTHUIZEN IN WILLEBROEK

Kerstmis is een blij feest voor ieder van ons.
Een Kind werd ons geboren met een Goede, Blijde Boodschap.
Ook in het rusthuis Ten Weldebrouck en in Seniorplaza was het Kerstekind van harte welgekomen alsbeeld van Gods goedheid en mensenliefde.
Tijdens een mooi verzorgde Kerstviering, opgeluisterd door het zangkoor van de Sint-Niklaaskerk, konden de bewoners van harte mee bidden en zingen. En dat deden ze van harte.
De door het koor gezongen vertederende en warme kerstliederen, begeleid door een klein orgeltje,bracht iedereen in de juiste kerstsfeer.
Kerstmis is het feest van de Vrede. Samen werd er o.m. gebeden ;

Heer Jezus Christus,
Gij hebt ons vrede toegezegd.
Geef dan vandaag uw kerstvrede :
aan hen die doorgaans vergeten worden,
aan hen die verdrukt en vernederd worden,
aan hen die leven in oorlog en geweld,
aan hen die het moeilijk hebben in het leven.
En geef die vrede ook aan ons allen,
dat wij ze ronddragen met open handen.
Vervul uw eens gedane belofte
en maak ons allen één, Gij die leeft in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij altijd onder ons. Amen.

Alle aanwezigen gingen na de viering dankbaar, blijgezind en met een warm hart naar hun kamer.
Graag een woord van dank aan allen die hun medewerking gaven om van deze Kerstviering in de rusthuizen iets moois te maken.

Mark De Vos