22 DECEMBER 2019 – JANA GAAT OP WEG

“Dat jullie mij vertrouwd maken met de persoon en de blijde boodschap van Jezus, met de bedoeling gelukkig te zijn en eeuwig leven te vinden bij God”… zo begon Jana Deconinck op 22 december, de vierde zondag van de advent, haar tocht op weg naar de initiatiesacramenten.
Wie is Jana Deconinck? Wat wil ze van onze kerk?
Jana Deconinck is een jonge vrouw die het sacrament van het doopsel aan de Katholieke kerk heeft gevraagd. Zo’n persoon heeft een specifieke naam in het christendom, hij wordt catechumeen genoemd.

Wat betekent catechumeen zijn? Een catechumeen of doopleerling is binnen het christendom iemand die zich voorbereidt op zijn doopsel (en/of vormsel). Jullie kunnen er het woord catechese in herkennen, het opvoeden tot geloof. In de vroegste periode van de Kerk, toen hele gebieden gekerstend werden, gebeurde het veel vaker dan nu dat volwassenen gedoopt werden. Deze volwassenen kregen ter voorbereiding op het doopsel onderricht in de christelijke leer en werden catechumenen genoemd.
Naarmate de Kerk groeide werden in christelijke regio’s vrijwel allen reeds als kind gedoopt. Het catechumenaat voor volwassenen, als voorbereidingsperiode op het doopsel, kwam daardoor minder frequent voor.
Maar in onze huidige tijd kent het catechumenaat een heropbloei. Niet alle kinderen worden als baby of op jonge kinderleeftijd gedoopt. En soms gebeurt het dat zij op latere leeftijd toch christen willen worden. Zo bestaat in Vlaanderen en Nederland het catechumenaat als een werking voor volwassenen die willen gedoopt of gevormd worden.
Hoe pakken we dit aan? Om aan Jana een (bijna) compleet beeld te geven zowel van ons geloof en als van de betekenis van het christendom, hebben wij samen een traject uitgetekend dat Jana al doende en al lerende zal inleiden in het christelijke leven. Ze zal deelnemen aan wat er allemaal in de parochie te beleven valt. Ze zal ook deelnemen aan catecheseontmoetingen hier in de parochie en samen met andere catechumenen ook in Mechelen. Naast de ontmoetingen in Willebroek gaan wij ook in de Sint-Amanduskerk de Blaasveldse gemeenschap leren kennen. Op het moment van de viering van de opname, waren ook drie begeleiders uit Blaasveld aanwezig: Aimé, Phillegon en Anita. Blaasveld heeft een speciale betekenis voor Jana en haar toekomstige echtgenoot , vandaar.
Ons voorbereidende traject voor het doopsel begon op de vierde zondag van de advent en zal eindigen in de Paaswake, waarin Jana het doopsel, de eerste communie en het vormsel samen zal ontvangen. Daarna, na haar doopsel, begint de echte uitdaging – men noemt deze periode, met een moeilijk woord : de mystagogie. Jana stopt met het doopsel haar voorbereiding op een leven als christen niet. Zoals wij, zal ze elke dag proberen de woorden van het Evangelie te beleven en ze een betekenis in haar leven te geven.
Naast de viering van de opname in de katholieke geloofsgemeenschap op 22 december in Sint-Niklaaskerk, zijn er nog twee speciale vieringen die in onze gemeenschap zullen plaats vinden en die gericht zijn op Jana’s voorbereiding. In een eucharistieviering in de lente zullen we haar de tekst van de Geloofsbelijdenis en het Onze Vader overhandigen, en in de Paaswake zal ze gedoopt worden.
Beslist een boeiende tijd voor Jana en diegenen die haar omringen.