OP DE AGENDA ACTUALITEIT

1 NOVEMBER 2020 – HERDENKINGSVIERINGEN OVERLEDENEN VOORBIJE JAAR

OKTOBER= MISSIEMAAND & ROZENKRANSMAAND

EEH (HER)NIEUWDE KENNISMAKING MET SAMANA

2 x EEN AANBOD BIJBELSTUDIE 2020-2021: BIJBELVERDIEPING IN BORNEMBIJBELLEERHUIS TEN GRONDE MECHELEN

1 SEPTEMBER 2020 – CORONANIEUWS: OPNIEUW 75 PERSONEN TOEGELATEN IN DE SINT-NIKLAASKERK

Wat de Sint-Niklaaskerk betreft, mogen er opnieuw 75 personen deelnemen aan de vieringen in plaats van 50 zoals de verstrenging van de laatste weken oplegde.

Voor de kerken van Blaasveld, Heindonk en Tisselt verandert er niets.

In elke van de vier kerken BLIJFT de afstand van 1,5 m de eerste voorwaarde, gebruik van mondmaskers blijft behouden. Kortom, verder doen zoals we bezig zijn.

Kerknet biedt je een ruim overzicht van hoe kerk en geloof zich overeind houden en je steunen in tijden van corona en ook in de nasleep hiervan. Klik voor een overzicht van de wekelijkse zondagsviering op radio en televisie. Schrijf je via de Kerknetlink (kijk onder de afbeeldingen bij ‘Ik Wil…’, klik op eerste punt ’emailnieuwsbrief ontvangen’) als je op de hoogte wil blijven van het christelijk leven buiten de grenzen van je parochie.

31 JULI 2020 – BELANGRIJK BERICHT I.V.M. DE MAXIMUMCAPACITEIT IN DE SINT-NIKLAASKERK

Het coronavirus slaat zwaar toe in onze gemeente. Het aantal besmettingen stijgt snel.
Daarom heeft de gemeentelijke overheid extra maatregelen uitgevaardigd in een poging om het virus af te remmen. De provinciale overheid steunt deze maatregelen.
Vanaf 29 juli is de maximum capaciteit in openbare ruimten beperkt tot 50 personen, met inachtname van 1,5 m.
Deze maatregel heeft onmiddellijk effect op de Sint-Niklaaskerk. Hoewel er in de eerste periode 75 personen toegang hadden, wordt dat vanaf nu slechts 50.
Voor de andere kerken in Willebroek blijft het maximum aantal zoals voorheen.
Belangrijk: er bestaat op deze regel GEEN enkele uitzondering. Eens het aantal van 50 personen bereikt, zal de kerk gesloten worden.
Wij moeten ons samen inspannen om het virus te bedwingen. Alleen dan komt er opnieuw perspectief op meer.

AFSCHEID NEMEN – EEN KLEIN HERINNERINGSRITUEEL VOOR THUIS

UITGELICHT: ABC VOOR EEN NIEUWE TIJD

13-14 JUNI 2020 – WEEKENDVIERINGEN WORDEN OPNIEUW OPGESTART

OPNIEUW SAMEN VIEREN… EEN BLIJ EN DANKBAAR WEERZIEN! Tijdens het weekend van 13-14 juni zwaaiden de kerkdeuren in onze vier geloofsgemeenschappen voorzichtig terug open. Voor de voorgangers en pastoraal betrokkenen was het een beetje bang afwachten hoe de ‘terugkomdag’ na drie maanden stilte er zou uitzien. Het werd een heerlijk en warm weerzien met zovele kerkgangers die op hun beurt blij waren opnieuw de trouwe ‘zondagse’ gewoonte te hernemen én mekaar terug te zien! Een hart onder de riem voor al wie de dagen voordien een veilige bewegwijzering uitdokterde, voor wie zorgde voor een afstandrespecterende opstelling van de zitplaatsen. Samenzang was nog niet aan de orde, napraten op het kerkplein evenmin, mekaars aanwezigheid ‘voelen’ tijdens de viering wel. Vieren via televisie of livestream was een aanvaardbare noodoplossing, maar kan niet tippen aan het samen bidden en vieren in een geliefde en vertrouwde gebedsruimte.
Tijdens de eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk werden de vijf paaskaarsen gezegend: eentje voor Blaasveld, Heindonk en Willebroek, twee voor Tisselt. Waarom twee? Voorlopig zijn alle vieringen daar in de kerk, maar mogelijk wordt in veiligere tijden voor de zaterdagvieringen opnieuw uitgeweken naar het intieme Stiltecentrum.

PROTOCOL TOT HEROPSTART VAN VIERINGEN IN DE WILLEBROEKSE KERKEN

 1. Elke kerk stelt één of twee verantwoordelijken aan die zichtbaar en herkenbaar mensen helpen in woord en daad de genomen maatregelen te respecteren. Het dragen van een hesje is aangewezen (een zeker gezag uitstralen). Ze blijven in de buurt van de toegangsdeur. Deze persoon is hét aanspreekpunt voor het naleven van de maatregelen.
 2. Zieke mensen of mensen met ziektesymptomen worden niet toegelaten. (We beseffen dat dit moeilijk te controleren valt)
 3. Social distancing is de prioritaire regel, zowel bij het binnen- als het buitengaan, de communie, en bij het gaan zitten op stoelen.
 4. Mondmaskers zijn niet verplicht, maar aanbevolen.
 5. Overtollige stoelen worden verwijderd of ergens gestapeld zodat ze niet meer beschikbaar zijn.
 6. Families en gezinnen mogen wel samen binnen- en buitengaan, maar gebruiken alleen de voorgeplaatste stoelen op afstand. Dus niet samenzitten. Controle op wie mag samenzitten en wie niet, is immers ondoenbaar.
 7. Een bordje met “volzet” mocht de maximumcapaciteit bereikt zijn. Het is strikt verboden die capaciteit te overschrijden.
 8. De maximumcapaciteit hangt uit zowel binnen als buiten het kerkgebouw.
 9. Een pompje met alcoholgel is aanwezig bij de ingang. Mensen worden verzocht hun handen te ontsmetten.
 10. Geen zang of gebedenboeken. Ook geen blaadjes! Foldertjes of reclameboodschappen zijn ook uit den boze.
 11. Geen omhaling, maar achter in de kerk wordt wel een mandje gezet waar mensen hun bijdrage in kwijt kunnen. (het mandje wordt achteraf veilig weggezet, maar het geld blijft drie dagen onaangeroerd)
 12. Rond de organist en eventuele voorzanger wordt een vrije ruimte voorzien van 5 meter.
 13. Er wordt niet gezongen door de kerkgangers.
 14. Geen handen geven bij het Onze Vader of bij de vredeswens.
 15. Geen kinderzegening op het voorhoofd van kinderen bij de communie, wel een zegeningsgebaar.
 16. Geen samenscholingen op het kerkplein na de viering.
 17. Geen ontmoetingsmomenten, ook niet met drankjes in en buiten het kerkgebouw.
 18. Geen wijwater beschikbaar stellen.
 19. Omdat de kerken telkens na een dienst een paar dagen leeg staan, is ontsmetting niet nodig. Het is daarom best om kerken tussentijds gesloten te houden.
  Daarom zal de kerk in Willebroek enkel open zijn woensdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur.
 20. Zeker na de eerste viering overleggen de verantwoordelijken lokaal om regels en afspraken bij te sturen, indien nodig.
 21. Zowel buiten als binnen in de kerk worden de belangrijkste maatregelen uitgehangen. Ook Kerk en Leven + de website en facebook worden als communicatiekanaal ingezet.
 22. Er wordt een circulatieplan opgesteld waarbij de volgende regels gelden (principe van éénrichtingsverkeer):
 • Dubbele deuren staan beide open bij het binnen- en buitengaan.
 • Men komt rechts binnen en links buiten met een gescheiden wand in het portaal. Eventuele grondpijlen duiden de richting aan.
 • De middengang in de kerk wordt door het plaatsen van de stoelen verwijderd, zodat de rechtse zijbeuk gebruikt wordt voor het naar voor gaan en de linkse zijbeuk voor het teruglopen of naar buiten gaan.
 • Zowel bij de communie als bij het binnen- en buitengaan blijft de regel van 1,5 meter afstand geldig.
 • Mensen sluiten bij het gaan zitten best mooi aan om geen stoelen vrij te houden. Niet door elkaar lopen.

Voor de voorganger/lector:

 • Lector en voorganger gebruiken steeds een eigen micro.
 • Het evangelieboek wordt niet doorgegeven. De voorganger neemt het boek zelf en brengt het naar het altaar.
 • Ieder voorwerp wordt maar door één persoon aangeraakt. Dit betekent ook dat de voorganger de beker, de wijn, het brood (hosties) , het water… zelf naar het altaar brengt.
 • Bij de communie desinfecteert de priester/voorganger eerst de handen en draagt een mondmasker. Hij/zij laat de hostie in de handen vallen van de gelovige met uitgestrekte armen. Ook de gelovige strekt zijn armen richting voorganger om de afstand zo ruim mogelijk te houden tegenover elkaar.
 • Slechts één iemand geeft de communie.
 • De voorganger wijst erop dat de communie geen verplichting is, maar een mogelijkheid.
 • Er worden geen kruisjes gegeven aan kinderen. Een zegeningsgebaar mag. Kinderen worden aangemaand hun armen gekruist voor de borst te houden.
 • Uitgezonderd het communiegebeuren is de afstand tussen de voorganger en de gelovigen minstens 3 meter.
 • Altaarbenodigdheden worden afgewassen op minstens 60°.

KERKHONGER

STERVEN EN AFSCHEID NEMEN IN CORONATIJD

LEVEN IN DE GEZINSBUBBEL

LAAT JE HOREN!