EEN WEEK OM TE BEDANKEN – WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 2020

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die duizenden vrijwilligers zetten onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in hier bij ons in de vier geloofsgemeenschappen. Ze zetten hun talenten in en doen dat meestal met veel plezier en voldoening. Om al die mensen, die vaak achter de schermen hun steentje bijdragen, te bedanken is er Dé Week, dit jaar van 28 februari tot 8 maart 2020. In 1986 werd de eerste week van de vrijwilliger georganiseerd. Na meer dan 30 jaar een mooie traditie.
Een warm dank je wel aan alle kosters, bloemschikkers, zangers en dirigenten, gebedsleiders, catechisten, lectoren, inzenders van parochiebladartikels, webstek- en facebookbeheerders, ontmoetingscentraverantwoordelijken, secretariaatsmedewerkers, kerkraadleden, ankerpersonen en veldwerkers, leidsters en leiders van de chiro, aan al wie een mavro-, samana-, ferm- of femma-afdeling draaiend houdt, … kortom aan iedereen die op zijn manier een steentje bijdraagt om het leven hier wat hemelser te maken.