VASTEN OM GERECHTIGHEID

VASTEN OM GERECHTIGHEID: voor de 40ste keer op 28/29 februari en 1 maart ‘20

24 MAART 1980: Na de moord op Mgr Romero, de aartsbisschop van San Salvador ontstond er wereldwijd protest tegen de regering van El Salvador, die met medewerking van doodseskaders veel burgers gedood had. En uit solidariteit met de slachtoffers en verdrukten werden in onze streken vastenweekends georganiseerd. 48 uren vasten om gerechtigheid. Ook Klein-Brabant – Rivierenland deed mee. We waren met een 80 vasters.

DE KERN VAN HET VASTENWEEKEND. Het initiatief werd jaar na jaar hernomen, telkens op een andere locatie in Klein-Brabant & Rupelstreek.
Er werd een nieuwe spiritualiteit ingeoefend die gevoed werd door de kerkervaring van Latijns-Amerika, en door het getuigenis van o.a. Mgr.Romero.

KERKVISIE VAN MGR. ROMERO : “ Onze Kerk is binnengetreden in de wereld van de armen. En dat binnentreden in deze wereld heeft ons de hoofdwaarheid van het evangelie leren ontdekken: Gods Woord roept ons op tot bekering en is goed nieuws voor de armen. Onze Kerk heeft zich duidelijk verplicht tot het verdedigen van de armen…en wordt daarom vervolgd . De dienaar staat niet boven zijn Meester”.
Geloven volgens Mgr Romero laat zich in met de opbouw van de samenleving (de polis). Kerk, evangelisch geïnspireerd vanuit en met de armen staat kritisch en geëngageerd midden samenleving.
Hier deelt Romero de visie van Cardijn en wat deze met zijn Kajotters-beweging bedoelde.

MAATSCHAPPIJ BETROKKEN. Elk vastenweekend vielen wij stil bij de maatschappelijke uitdagingen en kozen er eentje uit ter verdieping. Thema’s als islam in ons midden; tussen liefde en leegte; en toch…een andere wereld is mogelijk; diversiteit: leven met verschil; lijdende mensen hebben iets te zeggen; schepping is bevrijding; trek weg uit uw land (over vluchtelingen) passeerden de revue..
Elk vastenweekend eindigde met een actie, vaak een briefschrijfactie. Vaak was de hoofding van dit gedeelte: aanklacht en bemoediging. Wereldwijd hebben wij brieven geschreven om mensen en groeperingen en politiekers te bemoedigen of zo nodig op te roepen tot bekering.

VOOR DE 40 ste KEER.  Dit jaar wordt het initiatief 40 jaren. Het thema: Zinvol werk in respect voor moeder aarde..
Dit vastenweekend gaat door in het Romerohuis Puurs-Rijweg .
Vrijdag 28 februari 19 uur: herdenking van de moord op Mgr Romero en maken wij kennis met elkaar en het thema: onze visie op arbeid in respect voor de aarde.
Zaterdag 29 februari komt van 10 tot 12 uur Luc Cortebeeck spreken over “Er is nog werk en er is nog werk aan de winkel”.
Van 15 tot 17 uur: diverse getuigen over het thema.
Om 19 uur wijdt ons een film nog sterker in het thema werk in.
Zondag 1 maart 10 tot 12 uur Bijbelse verdieping.
15 uur: treffen van oud-participanten en uitwisseling rond vastenbeleving.
16.30 uur : slotviering en feestelijk breken van de vasten.

Het vastenweekend kan in zijn geheel, maar ook in de afzonderlijke stukjes gevolgd worden. Het vastenweekend vindt plaats in het Romerohuis op de Rijweg in Puurs.

Inlichtingen en inschrijvingen (zeker voor de slotmaaltijd nodig) bij Maria Vanschoonlandt telf. 03 886 73 80; email Maria.vanschoonlandt@telenet.be.