STILVALLEN, TOT RUST KOMEN mogen je deel worden in dit nieuwe jaar en bijdragen dat je rust en de vrede in het hart bewaart! In dit verband nodig ik jullie uit voor onze meditatie met de Bijbel op woensdag  15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni  telkens van 19u30 tot 21 u. Welkom. Ze gaan steeds door in het Romerohuis, Rijweg 110B te 2870- PUURS-St.Amands. Je mag steeds belagstellende meebrengen. Hartelijke groet, Leo.

IN MEMORIAM WILFRIED ROSSEL
Op woensdag 4 januari 2023 overleed Wilfried Rossel. Hij was al een tijd ernstig ziek. Hij kwam regelmatig in Heindonk, Blaasvled, Tisselt of Willebroek om samen de eucharistie te vieren. Hij was een zeer gewaardeerd voorganger niet alleen in onze pastorale zone, maar ook in Klein-Brabant. Zijn vieringen waren steeds doorleefd en heeft hij vele mensen mogen inspireren als Bijbelkenner. Lees hier de rouwbrief.

Kerkconcert in de Sint-Niklaaskerk. Op 28 januari 2023 om 19.30u in de Sint-Niklaaskerk in Willebroek zal de koninklijke muziekvereniging Deugd en Vlijt een kerkconcert houden. Kaarten aan de kassa aan de prijs van 10 euro.

Nieuwe liturgische schema vanaf 2023: vanaf januari 2023 zullen een paar veranderingen in de liturgische schema komen. Zie hier meer info.

Mededeling: Om onze communicatie zo goed mogelijk te kunnen organiseren willen wij u informeren over enkele kleine aanpassingen. Vanaf 2023 zullen de vieringen verschijnen voor twee weken. Mogen wij u daarom vragen de misintenties vanaf nu minstens twee weken op voorhand door te geven aan de kerkverantwoordelijke van de verschillende gemeenschappen. Ook de data en uren van de vieringen in de woonzorgcentra Ten Weldebrouc en Seniorplaza, waar u ook van harte welkom bent, zullen daar gedeeld worden.

Twee Willebroekse lectoren namen deel aan de missio-film : ‘Buitengewone Lectoren’. Zie hier hun verhalen.

WOORD EN-COMMUNIEVIERING IN RUSTHUIZEN. De bewoners van Senior Plaza en Ten Weldenbrouc krijgen de gelegenheid om maandelijks een woord en-communiedienst bij te wonen. In Ten Weldenbrouc zal een viering op 13 februari om 10.30 uur plaats vinden. En in Senior Plaza zal een viering op 14 februari om 10.30 uur plaats vinden. Wees welkom!

BINGONAMIDDAG. Elke derde zondagnamiddag om 14 uur zaal De Twijg, August Van Landeghemstraat 115, 2830 Willebroek.

VIERINGEN zie weekendvieringen

voorbeeld