ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN 2019

Op de dag van Allerheiligen gedenken we in de vier geloofsgemeenschappen de overledenen van wie we sinds 1 november 2019 afscheid namen. Dit gebeurt in de vier kerken van de parochie om 14 uur. Tijdens deze vieringen wordt het afscheidssymbool meegegeven met de families van de overledenen.

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er een diepe stilte komt,
en in die stilte zal ik jou opnieuw ontmoeten
en telkens weer zal ik je tegenkomen.

We zeggen veel te gauw: het is voorbij,
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.

Nu je mijn handen niet meer aan kan raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Toon Hermans